Jak eksportować produkty spożywcze do Chin?

Aktualności

Jak eksportować produkty spożywcze do Chin?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje całodniowe seminarium na temat rynku spożywczego w Chinach, które odbędzie się 16 października 2019 r. w Centrum Informacyjnym przy ul. Bagatela w Warszawie. Podczas seminarium zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z eksportem produktów spożywczych i wprowadzaniem ich do obrotu na terytorium Chin.

Podczas seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia: Chiński rynek spożywczy i jego specyfika, Preferencje chińskich konsumentów, Jak dostosować ofertę produktową do rynku, Potencjalne nisze dla polskich eksporterów, Jak wprowadzać produkty do obrotu w Chinach, Jak sprzedawać produkty spożywcze online w Chinach, Jak eksportować w modelu cross-border, Budowanie sieci dystrybucji, Certyfikacja produktów, Najczęstsze problemy związane z eksportem do Chin.

Foto: Pixabay