IERiGŻ prognozuje wzrost produkcji i eksportu mięsa drobiowego w 2018 r.

Aktualności

IERiGŻ prognozuje wzrost produkcji i eksportu mięsa drobiowego w 2018 r.

Produkcja mięsa drobiowego w 2018 r. wzrośnie o 5%, natomiast eksport o 12% – prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w raporcie branżowym.

Przewiduje się, że w 2018 r. produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej będzie o ok. 5% większa niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 2950 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna zwiększy się prawdopodobnie do 1295 tys. ton, tj. o ok. 12%.

Według prognoz analityków IERiGŻ, szybsze tempo wzrostu eksportu niż produkcji skutkować będzie stabilizacją podaży mięsa drobiowego na zużycie krajowe, gdyż niemal cały przyrost podaży wykorzystany zostanie na pokrycie zwiększonego popytu generowanego przez zagranicznych odbiorców.

Instytut prognozuje, że produkcja mięsa drobiowego w I półroczu 2019 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 1510 tys. ton, tzn. wzrośnie o ok. 4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Sprzedaż zagraniczna ma się z kolei zwiększyć o ok. 8%.

Źródło Biznes PAP

Foto: Pixabay