Hotele dla pszczół

Aktualności

Hotele dla pszczół

05 sierpnia 2019

Z początkiem sierpnia br. Carrefour Polska otworzył we Wrocławiu hotele dla pszczół. Pojawiły się one na dachu hipermarketu przy ul. Gen. Hallera 52.

To pierwsze schronienia dla tych owadów zamontowane przez sieć w mieście. Budowa „Pszczelich Hoteli” to inicjatywa Carrefour Polska w ramach globalnej strategii CSR firmy. Celem akcji „Pszczele Hotele”, zainicjowanej i realizowanej przez Carrefour Polska oraz firmę „Pszczelarz Kozacki”, jest pomoc w ochronie pszczół w środowisku miejskim oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa. Patronem inicjatywy jest Centrum UNEP/GRID Warszawa.

Z początkiem sierpnia br. projekt rozszerzono o kolejną lokalizację. Wrocław jest siódmym miastem, w którym pojawiły się schronienia dla owadów w ramach akcji „Pszczele Hotele”. Łącznie ze schronieniami zainstalowanymi na sklepie przy ul. Gen. Hallera 52, na dachach budynków, w których znajdują się sklepy Carrefour, działa już 30 „Pszczelich Hoteli” dla owadów żyjących w miastach.