Henkel Polska: Akademia Przyjaciół Planety obchodzi pierwsze urodziny

Aktualności

Henkel Polska: Akademia Przyjaciół Planety obchodzi pierwsze urodziny

14 lipca 2014

  • #Akademia Przyjaciół Planety
  • #Henkel Polska

Przez ostatni rok firma Henkel Polska prowadziła projekt edukacyjny Akademia Przyjaciół Planety skierowany do uczniów szkół podstawowych. Pod okiem 42 wolontariuszy, przeszkolonych pracowników firmy, blisko 1000 dzieci zapoznawało się z założeniami idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Projekt jest częścią inicjatywy Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju, realizowanej globalnie przez firmę.

Wieloletnia praktyka firmy Henkel w Polsce w prowadzeniu biznesu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami z otoczeniem zewnętrznym zaowocowały w minionym roku szkolnym intensywną współpracą ze szkołami podstawowymi z całego kraju. W ramach projektu Akademia Przyjaciół Planety pracownicy firmy Henkel prowadzili szkolenia dla uczniów w wieku 7-10 lat, których celem było uwrażliwienie dzieci na kwestie związane z troską o środowisko naturalne i wyczerpywanie się naturalnych zasobów Ziemi. Edukatorzy w swoich interaktywnych prezentacjach skupiali się przede wszystkim na pokazaniu uczniom przykładów proekologicznych zachowań, dzięki którym każdy z nas w swoim codziennym życiu może przyczynić się do ograniczania zużycia wody czy energii. Pogłębieniu wiedzy posłużyły specjalnie przygotowane materiały edukacyjne, a na zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymał dyplom Przyjaciela Planety oraz upominek – ekologiczne pudełko na drugie śniadanie. Specjalne listy z zaproszeniem do angażowania się w aktywną ochronę naszej Planety otrzymali także rodzice uczniów biorących udział w szkoleniach.

Projekt zainaugurowany w Polsce w czerwcu 2013 okazał się sukcesem obejmując swoim zasięgiem w ciągu minionego roku 960 dzieci. W ich edukację aktywnie włączyło się na zasadach wolontariatu pracowniczego 42 odpowiedzialnych społecznie ambasadorów – pracowników firmy Henkel w Polsce, reprezentujących różne działy biznesowe i funkcyjne firmy.

Nadzieją napawa fakt, że dzieci, które spotykaliśmy, miały już szeroką wiedzę na temat ochrony środowiska i wiele z naszych wskazówek przyjmowały z dużym zrozumieniem. Dla firmy Henkel, która od lat popularyzuje w swoim otoczeniu ideę zrównoważonego rozwoju, niezmiernie ważne jest docieranie do najmłodszej grupy odbiorców, ponieważ to właśnie w okresie szkoły podstawowej w bardzo dużej mierze kształtują się nasze postawy i zachowania, w tym także te proekologiczne. Dzieci, które szkolimy w ramach Akademii Przyjaciół Planety, za kilka, kilkanaście lat mają szansę stać się świadomymi konsumentami i prawdziwymi ambasadorami zrównoważonego rozwoju. – mówi Anna Kobierska, koordynatorka projektu Akademia Przyjaciół Planety.

Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. Pracownicy polskiego Henkla od września 2014 z nowym zapałem ruszą do szkół, oferując dyrektorom, nauczycielom i rodzicom dostosowany do dziecięcej percepcji program edukacji pro-środowiskowej.

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju to globalna inicjatywa edukacyjna firmy Henkel, której głównym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości pro-ekologicznej dzieci na całym świecie poprzez szkolenia prowadzone na zasadach wolontariatu pracowniczego przez pracowników firmy. Od początku istnienia tego światowego programu zaangażowało się w niego ponad 2 tysiące pracowników firmy z 55 krajów całego świata, w tym 42 osoby z Polski.