Henkel odnotowuje dalszy wzrost

Detal/Hurt

Henkel odnotowuje dalszy wzrost

19 listopada 2021

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021 Henkel odnotował dalszy wzrost – sprzedaż Grupy wyniosła około 5,1 mld euro. Oznacza to silne zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym, o 3,5%, spowodowane przede wszystkim przez korzystne kształtowanie cen we wszystkich sektorach biznesowych.

W III kw. 2021 r. wyniki sprzedaży Grupy wzrosły w ujęciu nominalnym o 1,9%, do 5,092 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 3,5%. Na poziomie Grupy wzrost ten wynikał z rosnących cen. Wielkość wolumenów była zróżnicowana w poszczególnych sektorach biznesowych. Transakcje przejęć i zbycia aktywów obniżyły wynik sprzedaży o 0,3%. Wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży był negatywny i wyniósł -1,3%.

Sektory biznesowe Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowały zróżnicowane wyniki. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym był w trzecim kwartale niższy niż w roku ubiegłym ze względu na utrzymującą się ujemną dynamikę sprzedaży w kategorii Body Care (kosmetyki do pielęgnacji ciała), wynikającą ze znacznego pogorszenia sytuacji na rynkach. Z kolei sektor produktów profesjonalnych odnotował silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) ukształtował się na zadowalającym poziomie, głównie za sprawą obszaru środków piorących.

Źródło: informacja prasowa

Przeczytaj także: Henkel ogłasza wyniki finansowe za I półrocze