Henkel ogłasza wyniki finansowe za I półrocze

Producenci

Henkel ogłasza wyniki finansowe za I półrocze

16 sierpnia 2021

Z raportu firmy Henkel wynika, że jej sprzedaż w I półroczu 2021 r. zwiększyła się w ujęciu organicznym o 11,3% (w ujęciu nominalnym o 4,7%) do poziomu ok 10 mld EUR, dzięki dobrym wynikom w poszczególnych sektorach biznesowych i regionach. Zysk z działalności operacyjnej firmy zwiększył się o 20,1% do kwoty 1,430 mld EUR.


Po dobrym początku roku obrotowego 2021, Henkel dalej zwiększał dynamikę sprzedaży w okresie pierwszego półrocza, po uwzględnieniu korekty o różnice kursowe poprawiając wynik z 2019 roku, czyli sprzed kryzysu. Pomimo skutków globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, które nadal negatywnie wpływają na otoczenie społeczne i gospodarcze w wielu krajach świata, w pierwszej połowie roku Henkel odnotował znaczny wzrost sprzedaży i zysku. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 11,3%. Wartość sprzedaży Grupy wyniosła ok. 10 mld EUR, co oznacza wzrost o 4,7% w ujęciu nominalnym.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 20,1% do 1,430 mld EUR, a skorygowana marża EBIT zwiększyła się o 1,9 p. p. i osiągnęła poziom 14,4%, co oznacza wzrost o 1,9 p. p. w ujęciu rok do roku. Przy założeniu stałych kursów walut skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną był wyższy o 30,1%. Wpływ wyższych kosztów surowców odnotowany w pierwszej połowie roku został zniwelowany głównie dzięki wysokim wzrostom wolumenu sprzedaży oraz cen, ścisłemu zarządzaniu kosztami i poprawie efektywności.

– W pierwszej połowie 2021 roku Henkel nadal odczuwał skutki pandemii COVID-19. Jednak zdołaliśmy osiągnąć dwucyfrowy wzrost sprzedaży i zysku. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe już przekroczyła poziom sprzed kryzysu odnotowany w 2019 roku. Cel ten udało nam się osiągnąć głównie dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu naszych pracowników na całym świecie, a także zrównoważonemu portfolio silnych marek i innowacyjnych technologii w segmentach przemysłowym i dóbr konsumpcyjnych – powiedział Carsten Knobel, Prezes Zarządu firmy Henkel.