Henkel koncentruje się na realizacji swojej strategii

Aktualności

Henkel koncentruje się na realizacji swojej strategii

07 kwietnia 2014

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy Henkel prezes zarządu Kasper Rorsted omówił dobre wyniki osiągnięte przez firmę w roku finansowym 2013. Nawiązując do wymagającego otoczenia rynkowego, powiedział: – Zrealizowaliśmy nasze cele finansowe pomimo trudnych warunków. Potwierdzeniem słuszności obranego przez nas kursu są osiągnięte po raz kolejny solidne wyniki finansowe. Rorsted podkreślił również postępy w realizacji strategii biznesowej przygotowanej na okres do roku 2016 r. – W 2013 r. poczyniliśmy kolejny krok naprzód w realizacji wizji Henkla, która zakłada, że firma będzie liderem, zarówno w zakresie marek produktowych jak i technologii. Zdefiniowaliśmy strategię, która zakłada ambitne cele. Teraz naszym zadaniem jest koncentrować się na realizacji tych strategicznych priorytetów w skali globalnej.

W ostatnich latach Henkel zdecydowanie poprawił swoją rentowność. – Chcemy, żeby nasi akcjonariusze odnieśli korzyść z rozwoju firmy w postaci wyższej dywidendy. W związku z tym proponujemy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidendę na poziomie 1,22 euro za każdą akcję uprzywilejowaną. W porównaniu do poprzedniego roku stanowi to wzrost o ponad 28% – powiedział Rorsted. Wyższa dywidenda wypłacona akcjonariuszom odpowiada 30% zysku netto firmy (przed podziałem dla akcjonariuszy mniejszościowych i po uwzględnieniu wydarzeń nadzwyczajnych), w porównaniu z ok. 25% rok wcześniej. W przyszłości stopa wypłat dywidend będzie kształtować się między 25% a 35%. Jej podwyższenie pozostaje bez wpływu na elastyczność spółki w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz na jej konserwatywną strategię finansową.

Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Komitetu Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej, podziękowała zarządowi oraz wszystkim pracownikom Henkla za ich oddanie
i zaangażowanie w 2013 r.

Omawiając perspektywy rozwoju firmy w trwającym roku finansowym, Kasper Rorsted położył nacisk na wysoki stopień niepewności, jaki panuje na rynku: – Nie tylko sytuacja polityczna w Europie Wschodniej, ale również inne czynniki sprawiają, że trudno przewidzieć rozwój sytuacji gospodarczej w roku 2014. Odnosząc się do wahań kursów walut, Rorsted zaznaczył, że w krótkim terminie prawdopodobieństwo poprawy sytuacji jest niewielkie: – Waluty niektórych rynków wschodzących najprawdopodobniej ulegną dalszej dewaluacji. Negatywnych skutków tego zjawiska doświadczymy głównie w pierwszej połowie roku – powiedział.

Pytany o szczegóły dotyczące wyników Henkla w pierwszym kwartale 2014 r.,  Rorsted zachęcił do śledzenia sprawozdania finansowego spółki za ten okres, które zostanie opublikowane 7 maja br.

Rorsted podkreślił też wagę rynków wschodzących dla dalszego rozwoju Henkla: – W ciągu ostatnich czterech lat średnie tempo organicznego wzrostu na rynkach wschodzących wyniosło 10%. Dla porównania, na dojrzałych rynkach ten wzrost kształtował się na poziomie 2%. Jednocześnie pokreślił on ryzyko, jakie wiąże się
z działalnością na rynkach wchodzących: – Przekonujemy się, jak bardzo są one zmienne, a szybki rozwój okupiony jest znacznym poziomem ryzyka. Nie oznacza to jednak zmian w naszej strategii. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zdeterminowani, żeby stawić czoła tym wyzwaniom z otwartą przyłbicą.