Grupa Eurocash publikuje wyniki za II kwartał 2017 r.

Aktualności

Grupa Eurocash publikuje wyniki za II kwartał 2017 r.

25 sierpnia 2017

W II kwartale 2017 r. skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash sięgnęła niemal 6,1 mld zł i była o 14% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym I półroczu br. skonsolidowane przychody wyniosły prawie 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 12% r/r. Głównym motorem wzrostu sprzedaży były przejęcia spółek, a także ekspansja organiczna i rozwój nowych projektów. Skonsolidowana rentowność brutto na sprzedaży w II kwartale br. przekroczyła 11% i była o 0,55 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. Przełożyło się to na wzrost zysku brutto na sprzedaży o 20% do 670 mln zł. Narastająco, za pierwsze dwa kwartały 2017 r. marża brutto sięgnęła 10,8% (wzrost o 0,7 p.p.), a zysk brutto na sprzedaży przekroczył 1,2 mld zł (+19% r/r).

Znormalizowany zysk netto Grupy Eurocash w II kwartale 2017 r. wyniósł blisko 53 mln zł i był na zbliżonym poziomie co w II kwartale 2016 r., a w całym I półroczu br. wyniósł niemal 38 mln zł wobec 55 mln zł przed rokiem. W II kwartale Grupa Eurocash zanotowała ponad 260 mln zł przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, co – mimo wypłaty ponad 100 mln zł dywidendy – pozwoliło obniżyć wskaźnik długu netto do poziomu 1,1x znormalizowana EBITDA na koniec czerwca br. z poziomu 1,36x EBITDA kwartał wcześniej.

Liczba własnych sklepów detalicznych kontrolowanych przez Grupę Eurocash na koniec I półrocza br. obejmowała 452 placówki w sieci Inmedio, 116 w sieci Delikatesy Centrum oraz 244 w sieci EKO (w tym 11, które obecnie funkcjonują już pod szyldem Delikatesy Centrum). Łączna sprzedaż segmentu detalicznego za pierwszych sześć miesięcy 2017 r. przekroczyła 1,1 mld zł wobec niespełna 470 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. W I półroczu br. sprzedaż segmentu Hurt Niezależny (do którego zaliczana jest przede wszystkim sprzedaż realizowana poprzez sieć hurtowni Cash&Carry, Eurocash Alkohole oraz Eurocash Serwis) wzrosła o blisko 6% rok do roku i sięgnęła 6,2 mld zł. Liczba sklepów sieci partnerskiej „abc”, które są głównymi klientami Eurocash Cash&Carry, w I półroczu br. powiększyła się o ponad 50 placówek i na koniec czerwca liczyła 8659 lokalizacji.

W I półroczu br. sprzedaż towarów segmentu Hurt Zintegrowany (obejmujący w szczególności sprzedaż towarów realizowaną przez Delikatesy Centrum oraz Eurocash Dystrybucja do klientów działających w ramach sieci franczyzowych i partnerskich) wyniosła blisko 3,1 mld zł i była na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r. Wpływ na płaską dynamikę sprzedaży rok do roku w tym segmencie miała zmiana prezentacji wyników spółek franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum przejętych przez Eurocash (FHC-2, Madas, Firma Rogala). Sprzedaż hurtowa dla stałej liczby sklepów (like-for-like) należących do sieci Delikatesy Centrum w I półroczu 2017 r. wzrosła o blisko 11% rok do roku, a w samym II kwartale o ponad 13%. Liczba sklepów należących do sieci Delikatesy Centrum na koniec czerwca w I półroczu br. powiększyła się o 16 i na koniec czerwca wynosiła 1102 placówki.

Liczba sklepów partnerskich obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucja (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD) na koniec I półrocza br. liczyła 4789 placówek, o 39 więcej niż na koniec 2016 r.