Grupa Eurocash publikuje wyniki za II kwartał 2016 r.

Aktualności

Grupa Eurocash publikuje wyniki za II kwartał 2016 r.

19 sierpnia 2016

W II kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash, krajowego lidera w hurtowej dystrybucji żywności i innych produktów szybko rotujących (FMCG) wyniosły 5,34 mld zł i były o ponad 3% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. W całym I półroczu br. skonsolidowana sprzedaż przekroczyła 10,1 mld zł, co także oznacza ponad 3% wzrost rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez Grupę Eurocash w II kwartale tego roku wyniósł 558 mln zł, a narastająco za 6 miesięcy 2016 r. sięgnął 1,02 mld zł, czyli o 9% więcej niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła w II kwartale br. ponad 110 mln zł (wobec 114 mln zł w II kwartale 2015 r.), a EBITDA za całe I półrocze 2016 r. sięgnęła 158 mln zł (+1% r/r). Skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2016 r. wyniósł 53 mln zł, po wzroście o 3% rok do roku, a całe I półrocze br. Grupa Eurocash zakończyła z zyskiem netto przekraczającym 55 mln zł, czyli o ponad 13% większym niż przed rokiem.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 96 mln zł w II kwartale i 143 mln zł narastająco od stycznia do czerwca br., co mimo wyższych wydatków inwestycyjnych i wypłaty dywidendy pozwoliło utrzymać zadłużenie netto Grupy Eurocash na relatywnie niskim poziomie.