Grupa Eurocash publikuje wyniki za I kwartał 2016 r.

Aktualności

Grupa Eurocash publikuje wyniki za I kwartał 2016 r.

13 maja 2016

– W I kwartale 2016 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły średnio o 0,4% rok do roku i był to drugi kwartał z rzędu, kiedy obserwowaliśmy niewielki wzrost cen. Na rynku FMCG natomiast utrzymuje się silna konkurencja ze strony dyskontów. Grupa Eurocash dalej jednak wspiera swoich małoformatowych klientów poprzez budowę efektu skali, co zostało poparte 3,4-proc. wzrostem sprzedaży. Na ten wzrost złożył się zarówno stabilny rozwój organiczny, jak i nabycie 50% udziałów w Firmie Rogala, prowadzącej ponad 60 placówek franczyzowych w sieci Delikatesy Centrum (i konsolidowanej przez Eurocash od stycznia br.) – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Istotny wzrost sprzedaży Grupa Eurocash zanotowała w formacie Delikatesy Centrum. Hurtowa sprzedaż do tej sieci franczyzowej wzrosła w I kwartale 2016 r. o ponad 9%, a w ujęciu like-for-like, czyli dla tej samej liczby placówek, wzrost wyniósł 2,7%. Na koniec I kwartału 2016 r. sieć Delikatesy Centrum liczyła 1065 sklepów.

Sieć sklepów „abc”, czyli największa polska sieć niezależnych sklepów detalicznych, której organizatorem i głównym dostawcą jest Eurocash Cash & Carry, na koniec marca br. liczyła już 7957 placówek, co oznacza, że w I kwartale powiększyła się o 299 sklepów, a w ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r.) przyłączyło się do niej 956 placówek.

– W I kwartale 2016 r. koncentrowaliśmy się przede wszystkim na poprawie efektywności. W rezultacie zarówno na poziomie zysku brutto na sprzedaży, jak i EBITDA zanotowaliśmy wzrost rentowności, co w efekcie przełożyło się na 2 mln zł zysku netto w I kwartale 2016 r. wobec 3 mln zł straty w ubiegłym roku. Należy przy tym pamiętać, że w naszej działalności pierwsze miesiące roku tradycyjnie mają znikomy udział w całorocznych zyskach, a zdecydowaną większość wypracowujemy w kolejnych kwartałach – wskazał Jacek Owczarek. – Jeśli natomiast chodzi o przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, to w I kwartale br. wyniosły one 47 mln zł, co odpowiada niemal 100% wyniku EBITDA. Pod względem generowanej gotówki, utrzymaliśmy zatem poziom charakterystyczny dla Grupy Eurocash w długim terminie – dodał członek zarządu.

Wskaźnik zadłużenia netto Grupy Eurocash w relacji do 12 miesięcznej EBITDA na koniec I kwartału 2016 r. wynosił 0,5x, podczas gdy przed rokiem dług netto stanowił niemal 2-krotność EBITDA. Istotne ograniczenie zadłużenia przełożyło się z kolei na znaczącą obniżkę kosztów finansowych.

  t

 • W I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash, krajowego lidera w hurtowej dystrybucji żywności i innych towarów szybko rotujących (FMCG), wzrosły o ponad 3% r/r i wyniosły 4,76 mld zł.
 • t

 • Zysk brutto na sprzedaży przekroczył 462 mln zł i był o ponad 10% wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r.
 • t

 • EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła w I kwartale br. ponad 47 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 13% r/r.
 • t

 • Przepływy operacyjne netto w I kwartale 2016 r. ukształtowały się na charakterystycznym dla Grupy Eurocash w dłuższym terminie poziomie niemal 100% wyniku EBITDA.
 • t

 • Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec marca 2016 r. wyniósł 0,5x wobec niemal 2-krotności EBITDA przed rokiem.
 • t

 • Zysk netto Grupy Eurocash za pierwsze trzy miesiące 2016 r. wyniósł 2 mln zł wobec 3 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2015 r.