Grupa Eurocash przejmuje sieć sklepów EKO

Aktualności

Grupa Eurocash przejmuje sieć sklepów EKO

Grupa Eurocash przejmie 100% akcji EKO Holding, właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce. Przejęcie sieci EKO umożliwi Grupie Eurocash rozwinięcie kompetencji kluczowych dla poprawy konkurencyjności polskich niezależnych sklepów detalicznych, które są głównymi klientami Grupy. Przynosząca straty sieć EKO pozyska natomiast silnego strategicznego partnera dysponującego know-how i środkami niezbędnymi do odzyskania trwałej rentowności i zachowania ponad 3,7 tys. miejsc pracy. Docelowo, Grupa Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z franczyzobiorcami z regionów działania tej sieci. Zakup EKO Holding uzależniony jest m.in. od pozytywnej decyzji UOKiK.

– Pozostajemy wierni naszej misji wspierania niezależnych sklepów detalicznych w Polsce. Zakup EKO umożliwi nam dalszą poprawę efektywności łańcucha dostaw do małych sklepów, rozwój nowych kompetencji oraz zwiększenie skali działalności. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać rozwój naszych klientów, czyli tysięcy polskich niezależnych detalistów, którzy stanowią o sile polskiego handlu tradycyjnego, wobec niesłabnącej agresywnej ekspansji dyskontów – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocash.

Przejęcie spółki EKO Holding, właściciela sieci 253 supermarketów pod markami EKO oraz Ledi, zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce, wzmocni obecność i możliwości logistyczne Grupy Eurocash w tej części kraju. Ponadto, inwestycja ta pozwoli Grupie Eurocash rozwijać kompetencje z myślą o jej wszystkich klientach – w tym sklepach zrzeszonych w sieciach franczyzowych, szczególnie w zakresie dystrybucji produktów świeżych, prowadzenia sklepów detalicznych oraz adresowaniu oczekiwań finalnych konsumentów.

Grupa Eurocash przejmuje EKO Holding od spółki Pelican Ventures. Przedwstępna umowa zakupu 100% akcji została zawarta pod określonymi warunkami. Do jej sfinalizowania potrzebna jest m.in. zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Najgroźniejszym konkurentem naszych klientów są sieci dyskontów. Grupa Eurocash jest dziś partnerem tysięcy niezależnych sklepów w Polsce, dlatego też zamierzamy przejmowane przez nas sklepy prowadzić w ramach partnerstwa z naszymi franczyzobiorcami – zapowiedział Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocash. Więcej informacji na temat dalszego rozwoju sieci EKO i jej integracji w ramach Grupy Eurocash zostanie zaprezentowanych po sfinalizowaniu transakcji.

W ostatnich latach sytuacja finansowa EKO Holdingu pogorszyła się. W 2015 r. łączna sprzedaż zrealizowana przez tę sieć wyniosła około 1 mld zł, jednakże – mimo przeprowadzonej głębokiej restrukturyzacji – wciąż generowała ona straty. Bez pozyskania inwestora, sieć sklepów EKO nie byłaby w stanie sprostać rosnącej konkurencji ze strony dyskontów i sieci wielkopowierzchniowych.

Dzięki inwestycji Eurocashu w akcje EKO Holding, przynosząca straty sieć pozyskuje silnego strategicznego partnera dysponującego know-how i środkami niezbędnymi do odzyskania trwałej rentowności i – w konsekwencji – zachowania miejsc pracy ponad 3,7 tys. osób zatrudnionych w sieci.

Nabycie akcji EKO Holding stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy Eurocash. Efekty synergii możliwe do zrealizowania w wyniku tego przejęcia, dadzą klientom i franczyzobiorcom Grupy Eurocash nowe narzędzia pozwalające na lepsze konkurowanie ze sklepami wielkoformatowymi.