Grupa Eurocash podsumowuje 2019 r.

Grupa Eurocash podsumowuje 2019 r.

Przychody Grupy Eurocash w 2019 r. przekroczyły 24,8 mld zł i były o 9% wyższe niż rok wcześniej. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w segmencie hurtowym (+6% r/r), jak i detalicznym (+19% r/r). Skonsolidowany zysk netto za 2019 r. wyniósł 79 mln zł, natomiast po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym zysk netto wzrósł o 28% do poziomu 86 mln zł.

Hurt: wzrost sprzedaży w parze z rosnącą efektywnością

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży o 6% do 18,7 mld zł. Wypracowana w tym segmencie EBITDA (przed MSSF 16) sięgnęła 442 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2018 r.

– Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie hurtowym w minionym roku miała sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, która była o 15% wyższa niż rok wcześniej. Choć sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością, EBITDA segmentu hurtowego również wyraźnie wzrosła rok do roku, co zawdzięczamy m.in. dobrym wynikom hurtowni Cash&Carry. Sprzedaż porównywalna (like-for-like) formatu Cash&Carry wzrosła w ubiegłym roku o 2,6%, a w samym czwartym kwartale o 6,2% rok do roku – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy ponadto integrację Eurocash Dystrybucja z Eurocash Alkohole – to kolejny ważny etap optymalizacji kosztowej segmentu hurtowego, który powinien zaowocować dalszym wzrostem efetywności w bieżącym roku. W ramach Eurocash Dystrybucja z powodzeniem kontynuowaliśmy rozwój platformy eurocash.pl. W 2019 r. skorzystało z niej już 12 tys. naszych klientów – niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne – wskazał Jacek Owczarek.

Detal: finał integracji przejętych supermarketów

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2019 r. przekroczyła 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z 2018 r. EBITDA tego segmentu wyniosła 133 mln zł (przed MSSF 16), czyli o 23% więcej niż rok wcześniej.

– W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy integrację przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Od pierwszego kwartału tego roku wszystkie te sklepy zarządzane są już w ramach jednej struktury organizacyjnej, co powinno przełożyć się na dalszą poprawę efektywności. Sklepy Mila co prawda wciąż funkcjonują pod dotychczasową marką, jednak ich docelowy rebranding na Delikatesy Centrum będzie w zasadzie oznaczać już jedynie zmianę szyldu i nie będzie wiązać się ze znacznymi nakładami – zapowiedział Jacek Owczarek.

Projekty: przyspieszona ekspansja

Segment Projekty, w ramach którego Grupa Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben (markety alkoholowe), abc na kołach (ogólnospożywcze sklepy mobilne) oraz Kontigo (salony kosmetyczne) podwoił sprzedaż: w 2019 r. sięgnęła ona 105 mln zł wobec 51 mln zł w 2018 r. Z uwagi na wzrost nakładów związany z przyspieszoną ekspansją wszystkich tych formatów, wpływ segmentu Projekty na skonsolidowany wynik EBITDA w 2019 r. wyniósł -47 mln zł (przed MSSF 16) wobec -37 mln zł rok wcześniej.

– W minionym roku liczba marketów Duży Ben podwoiła się i na koniec grudnia liczyła już 77 placówek. Sprzedaż like-for-like wzrosła o 20%. W tym roku będziemy kontynuować ekspansję tej sieci. Szacujemy, że próg rentowności zostanie osiągnięty przy liczbie około 120 marketów. Spodziewamy się, że nastąpi to w bieżącym roku – zapowiedział Jacek Owczarek.

Wyzwania, jakie przynosi rok 2020

– W tym roku Grupa Eurocash obchodzi 25-lecie pracy na rzecz poprawy konkurencyjności niezależnych detalistów. To, co udało nam się osiągnąć, 25 lat temu wydawało się niemożliwe. Handel niezależny jest nadal największym segmentem rynku FMCG w Polsce, a nasz udział rynkowy wzrósł z 1% do 28%. Skala naszej działalności nakłada na nas także wyjątkową odpowiedzialność. Szczególnie w obliczu zagrożeń, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa, kluczowe dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw żywnosci. Wdrażamy regulacje i zasady określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także współpracujemy z GIS przy opracowaniu szczegółowych wytycznych dla naszej branży. Około 10% żywności sprzedawanej w polskich sklepach przechodzi przez nasze centra dystrybucyjne i hurtownie, dlatego zamierzamy zrobić wszystko, co będzie możliwe, aby utrzymać zaopatrzenie naszych klientów w artykuły żywnościowe – podkreślił członek zarządu Grupy Eurocash.