Grupa Eurocash ma 25 lat

Detal/Hurt

Grupa Eurocash ma 25 lat

Spółka w raporcie niefinansowym obliczyła swój wpływ na polską gospodarkę w 2019 r. Obsługuje 86 tys. klientów – właścicieli małych i średnich sklepów w całej Polsce. Zatrudnia 22,5 tys. osób i jest 7. największym pracodawcą w Polsce. Pośrednio, z uwagi na swoją skalę, wpływa na zatrudnienie dodatkowych pracowników i podmiotów w całym łańcuchu dostaw. W 2019 r. całkowita liczba zatrudnionych w gospodarce stworzona dzięki jej działalności wyniosła ponad 30 tys. osób. Całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki jej działalności wyniosła 840 mln zł. Wartość dodana wytworzona dzięki jej działalności wyniosła w 2019 r. 4,1 mld zł.

– Pierwotnie zakładaliśmy, że nasze 25-lecie będzie okazją do radosnego świętowania naszego jubileuszu w gronie naszych pracowników i klientów. Stało się jednak inaczej. Wydarzenia ostatnich tygodni z dnia na dzień zmieniły życie wszystkich Polaków i sposób funkcjonowania wielu firm, w tym naszej. Epidemia koronawirusa sprawiła, że nasze 25-lecie świętujemy zupełnie inaczej. Wszyscy pracujemy obecnie na zwiększonych obrotach, żeby zachować ciągłość łańcucha dostaw. Pracuje na to cała nasza Grupa i nasi klienci, bez których by nas dzisiaj tutaj nie było. To oni – właściciele małych i średnich sklepów – stają teraz, tak jak lekarze i inne służby państwowe, na pierwszej linii frontu, by zapewnić Polakom bezpieczny dostęp do żywności i produktów przemysłowych. Dzisiaj korzystając z okazji, chciałbym im za to z całego serca podziękować i zapewnić o naszym absolutnym wsparciu zarówno w tych trudnych czasach, jak i wówczas, kiedy wszystko wróci już do normy. Dziękuję Wam za te wspólne 25-lat razem – powiedział Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.

Przy okazji obchodów 25-lecia Grupy, firma po raz pierwszy w swojej historii, opublikowała raport niefinansowy zgodny z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI). Standard GRI – stanowi międzynarodowy wzorzec raportowania aspektów niefinansowych spółki w danym roku kalendarzowym.

„Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2019 rok” poza szczegółowym omówieniem aktywności firmy w obszarze CSR-u, zawiera również rozdział poświęcony wpływowi Grupy na polską gospodarkę. Analiza ta opiera się na modelu przepływów międzygałęziowych Wassilego Leontiefa uhonorowanego nagrodą Nobla. Model w raporcie Grupy pokazuje jej wpływ na społeczeństwo i polską gospodarkę w 2019 r. na trzech poziomach: wpływ bezpośredni – wynikający z działalności podstawowowej firmy; pośredni – generowany wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych oraz indukowany – generowanym poprzez wydatki pracowników firmy oraz pracowników podmiotów powiązanych.

Jaki zatem wpływ na polską gospodarkę miała Grupa Eurocash w 2019 r.?

Zatrudnienie – na każde dwa miejsca pracy w Grupie, funkcjonuje trzecie w gospodarce

Bezpośrednie zatrudnienie w Grupie Eurocash na koniec 2019 r. wyniosło 22 497 osób. Skala firmy wymaga współpracy m.in. z podwykonawcami w całym łańcuchu dostaw, co przekłada się na tysiące kolejnych miejsc pracy. Finalnie zatem całkowita liczba zatrudnionych w gospodarce stworzona dzięki działalności Grupy wynosi 34 104 osoby. Na każde dwa miejsca pracy w Grupie Eurocash funkcjonowało trzecie miejsce pracy w gospodarce, które było utrzymywane dzięki działalności firmy.

840 ml zł dochodów w gospodarce

W 2019 r. Grupa wypłaciła swoim pracownikom wynagrodzenia (netto) w wysokości około 0,53 mld zł. Pośrednio wpłynęła tym samym na dochody innych podmiotów w łańcuchu dostaw w wysokości 0,15 mld zł. Dodatkowo, na skutek impulsu popytowego, dochody w gospodarce wzrosły o 0,17 mld zł. Zatem całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki działalności Grupy wynosi 0,84 mld zł. To równowartość 373 tys. miesięcznych płac minimalnych.

Ile Eurocasha w PKB?

Tzw. wartość dodana brutto mierzy wkład firmy w budowanie produktu krajowego brutto. W dużym uproszczeniu liczona jest jako wartość wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez dany podmiot pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku Grupy Eurocash wartość dodana wytworzona dzięki jej działalności wyniosła 4,1 mld zł.