Grupa Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo

Aktualności

Grupa Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo

Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią spółdzielnie Społem rozwijają partnerstwo biznesowe. Obie strony zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie współpracujące w ramach sieci partnerskiej staną się współwłaścicielem spółki Partnerski Serwis Detaliczny, która jest organizatorem tej sieci. Będą więc współdecydowały o jej działalności i kierunkach rozwoju.

Działalność spółki PSD (Partnerski Serwis Detaliczny S.A.) polega na prowadzeniu i rozwijaniu programu partnerskiego na rzecz spółdzielni spożywców w całym kraju. Odpowiada zatem m.in. za ofertę handlową Grupy Eurocash dedykowaną spółdzielniom, czy wsparcie marketingowe i operacyjne prowadzonych przez nie sklepów. Wraz z partnerami programu rozwija również sieć sklepów Gama, która jest konceptem detalicznym skrojonym specjalnie na potrzeby spółdzielczości, z obowiązującymi standardami sieciowymi, wspólną strategią sprzedażową i promocyjną.

Dotychczas 100-proc. właścicielem spółki PSD była Grupa Eurocash. Dzięki podpisanej umowie inwestycyjnej połowa akcji PSD pozostanie w rękach dystrybutora żywności, a druga połowa trafi w ręce spółdzielni skupionych w ramach PSD (obecnie jest to 80 spółdzielni Społem, prowadzących łącznie 665 sklepów). Spółdzielnie, w celu objęcia akcji PSD, utworzyły spółkę pod nazwą Polskie Sklepy Spożywcze, która będzie mieć 50-procentowy udział w akcjonariacie PSD.

– Podpisana dziś umowa odzwierciedla charakter naszej współpracy ze spółdzielniami, opartej na zasadach partnerstwa. Jest też przejawem naszego konsekwentnego wsparcia rozwoju niezależnych sklepów – taką politykę jako Eurocash realizujemy nieprzerwanie od 20 lat – mówi Tomasz Polański, dyrektor generalny Eurocash Dystrybucja. – Spółdzielnie Społem są dziś największym polskim detalistą, o wieloletnich tradycjach w handlu spożywczym. Doceniamy tę siłę i doświadczenie, a jednocześnie chcemy intensywnie wspierać ich rozwój na konkurencyjnym rynku. Podpisana umowa sprawia, że obie strony mają obecnie taki sam wpływ na funkcjonowanie PSD, proces decyzyjny spółki, czy kształtowanie jej strategii. Jestem przekonany, że tego rodzaju partnerstwo, jak i współdecydowanie o naszym codziennym biznesie sprawią, że razem będziemy jeszcze skuteczniej zabiegać o finalnych konsumentów dodaje.

– U podstaw spółdzielczości leżą takie wartości jak partnerstwo, przedsiębiorczość, umiejętność zadbania o lepsze jutro najbliższego otoczenia. Po kilku latach współpracy wiemy, że te same wartości dzieli z nami Grupa Eurocash. Potwierdza to również dzisiejsza umowa inwestycyjna, która ma na celu wypracowanie rozwiązań gwarantujących skuteczność i konkurencyjność sieci spółdzielczych na rynku detalicznym. Doskonale wiemy, że aby sprostać wymogom współczesnego konsumenta, spółdzielnie muszą się zmieniać, rozwijać i unowocześniać – tak jak wszystkie podmioty na rynku – komentuje Jerzy Niedźwiecki, Prezes PSS Społem w Lidzbarku Warmińskim oraz członek Rady Prezesów PSD, która reprezentuje zrzeszone w ramach PSD spółdzielnie.

– Dzisiejsze partnerstwo z silnym dystrybutorem pozwala nam zachować niezależność, kontynuować nasze silne tradycje, wykorzystać duże doświadczenie i jednocześnie skutecznie konkurować o najbardziej wymagających klientów w całej Polsce, w tym osoby młode, oczekujące szerokiego wyboru, atrakcyjnych cen oraz szybkiej, kompleksowej obsługi – dodaje Wojciech Gach, Prezes Społem w Zakopanem i Przewodniczący Rady Prezesów PSD.

W ramach PSD skupionych jest 80 spółdzielni spożywczych i spółek pospółdzielczych, które prowadzą 665 sklepów detalicznych, w tym ponad 250 sklepów funkcjonujących pod szyldem „Gama – Tradycyjnie dobry wybór”. Spółdzielnie te realizują rocznie blisko 1,5 mld zł sprzedaży detalicznej w branży spożywczej, co czyni PSD największą i najsilniejszą organizacją spółdzielczą w kraju.