Grupa Eurocash i Kolporter sfinalizowali umowę inwestycyjną

Aktualności

Grupa Eurocash i Kolporter sfinalizowali umowę inwestycyjną

17 listopada Eurocash, KDWT i Kolporter sfinalizowali umowę inwestycyjną z grudnia ubiegłego roku. Kolporter został mniejszościowym udziałowcem KDWT, dotychczas w 100% kontrolowanym przez Eurocash. Kolporter objął 25% + 1 udział w KDWT w zamian za aport w postaci wszystkich udziałów w nowo utworzonej firmie Service FMCG, do której Kolporter wniósł działalność w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych.

Z zakresu transakcji zostały przez Strony wyłączone określone hurtownie i inne składniki majątkowe i niemajątkowe, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK.

– W wyniku finalizacji umowy z Kolporterem umacniamy pozycję KDWT jako lidera na krajowym rynku dystrybucji wyrobów tytoniowych i impulsowych. W 2015 r. przychody połączonego podmiotu powinny znacznie przekroczyć 5 mld zł. Dzięki większej skali działalności będziemy mogli zapewnić jeszcze bardziej efektywną i kompleksową obsługę, na czym skorzystają zarówno klienci Grupy Eurocash, jak i dotychczasowi klienci Kolportera – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocash.

– W związku z tym, że sama transakcja polegała na wymianie udziałów, a więc miała charakter bezgotówkowy, nie spowodowała ona wzrostu zadłużenia Grupy Eurocash. Umowa wiąże się natomiast z przejęciem finansowania kapitału obrotowego Service FMCG, na co także mamy już zabezpieczone środki w postaci kredytu odnawialnego udzielonego KDWT w sierpniu br. – dodał Jacek Owczarek.

Oferowany przez KDWT asortyment obejmuje m.in. papierosy i inne wyroby tytoniowe, kawy, herbaty, słodycze, baterie, karty telefoniczne oraz leki dostępne bez recepty. Na koniec III kwartału 2014 r. KDWT posiadało 161 filii oraz 2 centra dystrybucyjne. W 2013 r. wartość zrealizowanej przez KDWT sprzedaży do klientów zewnętrznych wyniosła niemal 3 mld zł. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. przychody Grupy Eurocash w segmencie dystrybucji papierosów i wyrobów tytoniowych sięgnęły prawie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 7% rok do roku.

Działalność wniesiona przez Kolportera do Service FMCG obejmuje kompleksową obsługę indywidualnych punktów sprzedaży i sieci handlowych na terenie całego kraju. W ofercie firmy znajdują się m.in. wyroby tytoniowe, karty telefoniczne, bilety, impulsowe artykuły spożywcze, baterie i leki OTC, a także produkty oferowane pod markami własnymi (słodycze, napoje energetyczne i izotoniczne oraz produkty spożywcze). Przychody ze sprzedaży Service FMCG wyniosły w 2013 r. ok. 2 mld zł, z zastrzeżeniem, że zakres sfinalizowanej transakcji nie obejmuje części hurtowni.