Franczyzodawcy i franczyzobiorcy ws. pomocy sektorowi MŚP

Franczyza

Franczyzodawcy i franczyzobiorcy ws. pomocy sektorowi MŚP

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców przedkłada rządowi wspólne stanowisko franczyzobiorców i franczyzodawców w sprawie pakietu pomocowego dla firm. Jego pełną treść publikujemy poniżej.

„Doceniając podjęte przez rząd kroki, chcielibyśmy zaproponować dodatkowe, komplementarne działania pomocowe, które zastosowano w kilku krajach poszkodowanych przez epidemię koronawirusa, i które dały oddech finansowy i szansę na przeżycie małych i średnich firm. Rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tysięcy firm franczyzowych, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników.

Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności. Polecamy również analizę rozwiązań wdrożonych we Włoszech i na Węgrzech, gdzie nastąpiło:

  • Wstrzymanie wszystkich płatności podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (VAT, podatki dochodowe, ZUS) do dnia 31 maja (Włochy), 30 czerwca (Węgry), a potem zapłata całości zobowiązań w pięciu miesięcznych ratach;
  • Wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości czynszu zapłaconych przez firmy objęte przestojem w okresie przestoju (w wysokości 60% wydatku na czynsze we Włoszech);
  • Zawieszenie spłaty kredytów do 18 miesięcy przez MSP (Włochy i Węgry), w zamian we Włoszech państwo obejmie gwarancją 1/3 zobowiązań MSP oraz udzieli bankom ulgi podatkowej rekompensującej straty.

Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskiego Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców proponują, aby w Polsce:

  • Wszystkim przedsiębiorcom z sektora MŚP z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł wstrzymać płatności wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS – przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie umożliwić zapłaty podatków w rozbiciu na kilka miesięcznych rat;
  • Wprowadzić proste rozwiązanie pozwalające firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju (odliczenie podatkowe) lub zwolnić z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres lub zmniejszyć kwotę o co najmniej 50%;
  • Zawiesić spłatę kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, przerzucić na Skarb Państwo zapłatę odsetek za ten okres lub wprowadzić inną formę rekompensaty dla instytucji finansowych;
  • Przesunąć z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 termin montażu kas fiskalnych online dla grupy przedsiębiorców wskazanych w ustawie. Jest to istotne ponieważ w obecnym okresie są to dodatkowe duże koszty, które małe firmy muszą ponieść w obecnym okresie, gdzie są zwiększone wydatki na ochronę przed COVID-19, a małe firmy ponoszą straty;
  • Wesprzeć i uprościć wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za okres przestoju, wprowadzając jednocześnie zakaz zwalniania pracowników przez okres 2-3 miesięcy;
  • Przywrócić handel i dystrybucję w niedziele do końca roku, co pozwoli odrobić część strat poniesionych przez firmy handlowe i usługowe w związku z przymusowym przestojem.

Postulujemy, by przedsiębiorcy mogli samodzielnie zdecydować o otwarciu sklepu lub punktu usługowego w niedzielę. Skłonienie konsumentów do zakupów staje się zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia kryzysu i każde rozwiązanie w tym kierunku jest korzystne.”

Powyższy list, skierowany m.in. do Premiera Mateusza Morawieckiego i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz podpisali Monika Dąbrowska i Arkadiusz Słodkowski z Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców oraz Paweł Tracz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców.