Franczyza według PSH Lewiatan

Aktualności

Franczyza według PSH Lewiatan

19 października 2018

Rynek oferuje bogaty wybór sieci franczyzowych. Pokazuje również, że oddolna współpraca polskich przedsiębiorców się opłaca. W ten sposób powstała bowiem jedna z największych sieci handlowych w Polsce – PSH Lewiatan, która liczy ok. 3200 sklepów.

Jak wskazuje Raport o franczyzie w Polsce przygotowany przez PROFIT system, na rodzimym rynku liczba sieci franczyzowych systematycznie wzrasta. Obecnie jest ich około 1200, z czego zdecydowaną większość tj. osiem na dziesięć stanowią polskie marki. Wraz z rosnącą liczbą dostępnych konceptów biznesowych rośnie również liczba działających w ich ramach sklepów i punktów usługowych – według prognoz dla 2017 r. było ich ok. 74 tys.

Rozwój sieci franczyzowych w Polsce zainicjowali zagraniczni operatorzy, najpierw wprowadzając placówki pilotażowe, a następnie oferując swój model polskim przedsiębiorcom. Pierwszy punkt franczyzowy pojawił się w 1994 r. w Bydgoszczy.  W tym samym roku powstała również Polska Sieć Handlowa Lewiatan.

Nazwa marki została zainspirowana międzywojenną organizacją zrzeszeń gospodarczych – Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów – Lewiatan, która reprezentowała polski przemysł wobec władz państwowych i miała ogromny wkład w rozwój kraju.

Z czasem współpraca poszczególnych kupców w ramach Sieci zaczęła przybierać formę franczyzy. Zawierane były umowy o wspólnym prowadzeniu handlu, kolektywnej  logistyce oraz polityce zakupowej. Tym samym zaczęły się tworzyć regionalne struktury organizacji i zostały opracowane jednolite standardy. Warto podkreślić, że wówczas na polskim rynku działało tylko kilkadziesiąt konceptów franczyzowych.