Fabryka cukierków „Pszczółka” z nowym wiceprezesem

Aktualności

Fabryka cukierków „Pszczółka” z nowym wiceprezesem

16 stycznia 2020

  • #Fabryka Cukierków Pszczółka
  • #FC Pszczółka
  • #Pszczółka

Paweł Budynek został członkiem zarządu i wiceprezesem Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach swojej funkcji będzie odpowiadał za sprawy finansowe firmy.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w zakresie ekonomiki i organizacji rolnictwa. Ukończył również studia MBA in Agri-Food Business w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania i Marketingu w Gospodarce Żywnościowej SGGW w Warszawie.

Paweł Budynek posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w firmach i instytucjach związanych z branżą rolno-spożywczą. Przed objęciem nowego stanowiska przed dwa lata pracował w Krajowej Spółce Cukrowej S.A, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych spółki. Wcześniej przez niemal 16 lat był związany z Agencją Rynku Rolnego. Sprawował również funkcję Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Wicedyrektora Departamentu Przetwórstwa i Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wśród jego osiągnięć zawodowych można wymienić m.in. akredytację pierwszego w Polsce laboratorium oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, realizację projektu funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego, jako Agencji Płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz przygotowanie Agencji Rynku Rolnego do administrowania mechanizmami handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi na rynku UE.