Fabryka Cukierków „Pszczółka” sprzedaje swoje nieruchomości

Producenci

Fabryka Cukierków „Pszczółka” sprzedaje swoje nieruchomości

19 kwietnia 2021

Na blisko 25 mln złotych wyceniła Fabryka Cukierków „Pszczółka” swoje nieruchomości, których chce się pozbyć. Są one zlokalizowane w Lublinie i Opolu Lubelskim. To dawne lokalizacje zakładów produkcyjnych „Pszczółki”, która kilka lat temu przeprowadziła się do fabryki w lubelskiej strefie ekonomicznej.

– Chcemy wykorzystać koniunkturę na rynku nieruchomości, której nie przeszkadza nawet pandemia. Tym bardziej, że nasze dawne siedziby zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach np. w Lublinie w bliskim sąsiedztwie powstającego właśnie Dworca Metropolitarnego. Podobnie w Opolu Lubelskim, gdzie była fabryka znajduje się przy jednej z głównych ulic miasta – mówi Andrzej Łopacki, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka”.

Spółka chce sprzedać przy ul. Krochmalnej w Lublinie dwie działki. Główne funkcje terenu, które zostały wyszczególnione w planie zagospodarowania uchwalonym przez Radę Miasta w 2018 roku, mają charakter inwestycyjny. Plan przeznacza te grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokości od jednego do czterech kondygnacji. Oprócz mieszkań nowy inwestor będzie mógł rozwinąć usługi. Plan przewiduje szeroki ich zakres, od administracji i biur, poprzez gastronomię i handel, po stworzenie bazy hotelowej.

Z kolei w Opolu Lubelskim działki, na których zlokalizowany jest były zakład produkcyjny, położone są przy drodze wylotowej na Lublin. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza te tereny pod zabudowę produkcyjną, magazynową i miejsce składowania.

Wartość rynkowa nieruchomości należącej do Fabryki Cukierków „Pszczółka” znajdująca się przy ul. Fabrycznej  w Opolu Lub. została oszacowana na blisko 4,2 mln. zł. Z kolei w Lublinie, odpowiednio: na ok. 20,6 mln zł., a mniejszej  na 269 tys. zł. Tym samym producent wycenia swoje działki na w sumie 25 mln zł.