Euro? Większość Polaków mówi “nie”

Aktualności

Euro? Większość Polaków mówi “nie”

28 marca 2014

Ponad połowa Polaków (52%) uważa, że wprowadzenie w Polsce euro będzie czymś złym; 63% badanych jest przekonanych, że wspólna waluta nie wpłynie korzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych – wynika z badania TNS OBOP.

Jak zauważa ośrodek, wyniki z marcowego badania nie odbiegają znacząco od tych z grudnia 2013 r. Prawie połowa badanych (44%) uważa, że Polska powinna przyjąć walutę euro. Przy czym najwięcej badanych (16%) twierdzi, że powinno to nastąpić za więcej niż 10 lat. Odsetek osób opowiadających się za nieco wcześniejszym terminem przyjęcia euro (za około 6 do 10 lat i w ciągu najbliższych 5 lat) jest zbliżony i w obu przypadkach wynosi 14%. Udział przeciwników wprowadzenia euro jest mniejszy od udziału zwolenników i wynosi 42%.

Co drugi badany (49%) uważa, że euro wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę; jedynie 22% respondentów sądzi, że będzie inaczej; 9 proc. nie spodziewa się żadnego wpływu. Jeszcze więcej, bo 63 proc. badanych jest przekonanych, że przyjęcie wspólnej waluty nie wpłynie korzystnie na sytuacje ich gospodarstw domowych. Jedynie 12% uważa, że będzie na odwrót. Podobny odsetek badanych (13%) mówi, że przyjęcie euro nie będzie miało wpływu na sytuację ich gospodarstw.

45% respondentów uważa, że wejście Polski do strefy euro wpłynie niekorzystnie na poczucie tożsamości narodowej. Odwrotne zdanie ma 13% ankietowanych; 28% uważa, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na naszą tożsamość narodową. Z podsumowania przedstawionego przez TNS Polska wynika, że ponad połowa ankietowanych (52%) uważa, że wprowadzenie w Polsce waluty euro będzie czymś złym. Przeciwnego zdania jest 14% badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-12 marca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: IAR