Eksport żywności w górę

Producenci

Eksport żywności w górę

05 stycznia 2021

Mimo problemów, przed którymi stanęło w ubiegłym roku polskie rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, w 10 miesięcy 2020 r. odnotowano 7% wzrost wartości eksportu żywności – podkreślił zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Od stycznia do października 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę  osiągnęła 28,3 mld euro, o 1,8 mld euro więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11%, osiągając 9,8 mld euro – poinformował dyrektor Wroński.

Dodał, że miniony rok pokazał, że krajowe firmy branży rolno-spożywczej z powodzeniem konkurują już nie tylko na rodzimym rynku, ale także  na całym świecie. – Nawet w czasie pandemii koronawirusa skutecznie walczą o udział w rynkach zagranicznych, co szczególnie cieszy, w 2020 r. odnotowano również duży, 16% wzrost sprzedaży na rynki pozaunijne, co oznacza, że rodzime firmy intensywnie poszukują nowych rynków zbytu – skomentował.

Jak zauważył dyrektor Wroński, koniec roku był też czasem na przygotowanie się polskich przedsiębiorców do nowej sytuacji związanej z brexitem, czyli opuszczeniem wspólnej unii celnej przez Wielką Brytanię, która w ostatnich latach była dla Polski drugim partnerem handlowym na rynku produktów rolno-spożywczych. W 2019 r. eksport polskich produktów rolno-spożywczych na rynek Wielkiej Brytanii wygenerował 2,8 mld euro przychodów, co stanowiło 9% udział w wartości wywozu ogółem.

– Ponieważ rynek Wielkiej Brytanii w ostatnich latach generował znaczący popyt na wytwarzane w Polsce produkty rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, to każde potencjalne zmiany w stosunkach handlowych z tak ważnym partnerem mogą w znacznym stopniu oddziaływać na sytuację podażowo-popytową na rynku polskim, co w zależności od asortymentu może mieć wpływ na sytuację cenową w kraju. Może to wiązać się z koniecznością dostosowywania krajowej podaży do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz stanowić impuls w kierunku dalszej dywersyfikacji rynków zbytu – stwierdził wiceszef KOWR.

źródło: tvp.info
oprac.: EW