Dyrektor Polskiej Izby Mleka wiceprzewodniczącą COGECA

Aktualności

Dyrektor Polskiej Izby Mleka wiceprzewodniczącą COGECA

28 listopada 2019

  • #COGECA
  • #Polska Izba Mleka

W dniu 28 listopada w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej COGECA, podczas którego został wybrany przewodniczący oraz sześciu wiceprzewodniczących organizacji. Jednym z nich została Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska.

– Reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Przed nami trudny okres dla europejskiej polityki rolnej. Jako unijne spółdzielnie i rynek rolny jesteśmy pod wieloma względami unikalni. Mamy doskonałe produkty, spółdzielnie. Mamy wspaniałe tradycje i duże szanse na przyszłość. Dlatego powinniśmy wspólnie pracować na rzecz młodych ludzi, rolników żeby zasilali szeregi spółdzielni, musimy zachęcać ich do aktywnej działalności i wspierać młodych rolników. Zachęcanie do aktywności to także duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jako europejska spółdzielczość jesteśmy jedną wielką rodziną i dlatego powinniśmy się wspierać jak dobra, kochająca się rodzina. Musimy myśleć o nowych rynkach zbytu i zabezpieczyć interesy rolnictwa w nowej polityce KE o nazwie Zielony Ład  – mówiła Agnieszka Maliszewska podczas prezentacji kandydatów. 

Na stanowiska wiceprzewodniczących startowało siedmioro kandydatów: z Polski, Francji, Słowacji, Finlandii, Niemiec, Danii i Włoch. Szanse polskiej kandydatki były od początku oceniane bardzo wysoko. Agnieszka Maliszewska otrzymała największą ilość głosów – 136, zostając tym samym pierwszą wiceprzewodniczącą. Maksymalnie można było zdobyć 139 głosów. Pozostali kandydaci osiągnęli następujące wyniki: Włochy – 115 głosów, Niemcy – 118, Francja – 114, Finlandia – 130, Dania – 110, Słowacja – 31.

COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa w Europie. Przewodniczący i sześciu wiceprzewodniczących wybieranych jest przez Prezydium na dwuletni mandat. Prezydencja Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Agnieszka Maliszewska od dawna jest zaangażowana w działalność COGECA. Jej kandydatura uzyskała poparcie między innymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Przewodniczącego Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory czy Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

Źródło: Polska Izba Mleka