Dynamika wzrostu sprzedaży zwolniła

Aktualności

Dynamika wzrostu sprzedaży zwolniła

Eurostat opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Europie. Polska na tle całego kontynentu osiągnęła jeden z lepszych wyników. Gorzej sytuacja wygląda w zestawieniu z krajami regionu.

W maju w polskich sklepach sprzedaż wzrosła o 5,6% w ujęciu rocznym. Okazuje się to dobrym wynikiem przy uwzględnieniu danych ze strefy euro + 1,4% oraz całej Europy +2,3%.

Polska znalazła się na piątym miejscu w Europie pod względem dynamiki sprzedaży. Największy wzrost zanotowano w maju na Węgrzech (+7,7%) oraz w Rumunii (+7,1%). Polskę wyprzedziły również takie kraje, jak Łotwa, Bułgaria i Litwa. Osiągnięty przez Polskę wynik okazuje się najgorszym od stycznia br.

Foto: Pixabay