Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 r.

Aktualności

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6% (wobec wzrostu o 6,1% w maju 2018 r.). W porównaniu z kwietniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży o3,5% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost w maju 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,1% wobec wzrostu o 7,8% przed rokiem). W sklepach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi zanotowano miesięczny wzrost o 0,9%. Natomiast w okresie o stycznia do maja 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wykazano w tej grupie wzrost o 2,2%. W okresie styczeń-maj 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku wyniósł 6,5% (wobec wzrostu o 6,7% w 2018 r.)

Foto: shutterstock.com