Dobre prognozy dla przedsiębiorców w II kwartale 2018 r.

Aktualności

Dobre prognozy dla przedsiębiorców w II kwartale 2018 r.

W I kw. 2018 r. popyt w sektorze przedsiębiorstw utrzymał się na dobrym poziomie, niemniej nastąpił spadek dynamiki przychodów ze sprzedaży. Również w II kw. br., zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw, popyt oceniany był jako silny. Świadczy o tym m.in. wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. Perspektywy dla popytu na III kw. br. także pozostały dobre – wynika z analizy sektora przedsiębiorstw przygotowanej przez NBP.

Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw w II kw. br. zwiększyły się problemy z nieobsadzonymi stanowiskami pracy. Natomiast plany na III kw. sugerują nieco niższe niż w II kw. potrzeby związane z pozyskaniem pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń choć pozostanie duża, nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się.

Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw ich ogólna sytuacja w II kw. pozostała dobra, przy jednak widocznym pogorszeniu prognoz na III kw. i w horyzoncie rocznym. Spadek optymizmu oczekiwań związany był w największym stopniu z przewidywanym dalszym wzrostem kosztów.

Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem kredytem bankowym pozostało umiarkowane, a w II kw. br. odnotowano zarówno spadek odsetka firm wnioskujących o kredyt, jak i odsetka przedsiębiorstw planujących aplikowanie o tę formę finansowania w III kw. br.

W I kw. br. odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce polskiej. Przyczyniło się do tego wyhamowanie wzrostu cen zaopatrzenia zużywanego w produkcji. Dość powolny obecnie wzrost cen produkcji globalnej może jednak przyspieszyć w III kw. w wyniku wzrostu dynamiki cen producenta w przemyśle.

Foto: Pixabay