Do końca stycznia należy złożyć PIT-28

Aktualności

Do końca stycznia należy złożyć PIT-28

30 stycznia 2014

Tylko do końca stycznia mogą rozliczać się z fiskusem te osoby, które przychody mają opodatkowane ryczałtem. Zeznanie PIT-28 można składać w urzędzie skarbowym, nadać listem poleconym na poczcie lub wysłać drogą elektroniczną.

Deklaracja PIT-28 dotyczy podatników, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.

“Zeznanie PIT-28 mamy obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – czyli do 31 stycznia 2014 r., kierując je do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego” – przypomina Ministerstwo Finansów.

Zarówno formularz jak i aplikacja dostępne są na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje.

Źródło: PAP