Dalszy spadek wskaźnika ICI

Gospodarka

Dalszy spadek wskaźnika ICI

05 czerwca 2020

  • #BIEC
  • #wskaźnik ICI

W czerwcu 2020 spadek wskaźnika ICI (Income Cost Index) obrazującego relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych uległ dalszemu pogłębieniu. Wiele wskazuje, że kolejne miesiące powinny przynieść wyhamowanie spadku wskaźnika a następnie jego powolny wzrost – podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Co prawda, w dalszym ciągu pogarszają się relację przychodów ze sprzedaży produktów do kosztów utrzymywania wszelkiego rodzaju zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak koszty pracy, koszty utrzymywania parku maszynowego czy koszty utrzymywania nadmiernych zapasów wyrobów gotowych, jednak dynamiki tych spadków są znacznie mniejsze niż przed miesiącem. Stopniowe odmrażanie gospodarki powinno w najbliższych miesiącach uwolnić przynajmniej część odroczonego popytu a tym samym zwiększyć przychody firm. Odrabianie strat może jednak potrwać wiele miesięcy.

Foto: bigstockphoto.com