BIEC: Relacja przychodów do kosztów poprawia się

Gospodarka

BIEC: Relacja przychodów do kosztów poprawia się

02 września 2020

  • #BIEC
  • #wskaźnik ICI

We wrześniu 2020 wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych kontynuował swój wzrost po raptownym załamaniu w okresie marzec-maj br.­ informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się przede wszystkim składowe obrazujące sytuację finansową przedsiębiorstw, w szczególności zaś relację przychodów do kosztów.

Poprawie uległa relacja przychodów z ogólnej działalności do ogólnych kosztów jej prowadzenia. Najsilniej wzrosły przychody w relacji do kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm. Wynikło to zarówno ze zwiększonych obrotów, jak również z niższych kosztów magazynowania.

Poprawiła się również relacja wpływów uzyskanych ze sprzedaży w stosunku do kosztów pracy. Koszty pracownicze rosły nieco wolniej niż uzyskane ze sprzedaży przychody.

W relacji do poprzedniego miesiąca relacja przychodów przedsiębiorstw do ceny kredytowania działalności inwestycyjnej nie uległa istotnej zmianie. Jednak banki już od dłuższego czasu stosują zaostrzone kryteria przyznawania kredytów. Z drugiej zaś strony niepewność sytuacji ekonomicznej związanej z pandemią powoduje bardzo niską skłonność firm do inwestowania.

Foto: bigstockphoto.com

oprac. P.Ł.