Dalsze prace nad Konstytucją Biznesu

Aktualności

Dalsze prace nad Konstytucją Biznesu

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu – Prawo przedsiębiorców oraz trzy ustawy niezbędne do jej wdrożenia.

Według informacji resortu utrzymane zostały wszystkie najważniejsze założenia dokumentu, który wicepremier Morawiecki przedstawił w listopadzie.

„Czas od listopada wykorzystaliśmy na wstępne konsultacje z organizacjami przedsiębiorców i na przygotowanie przepisów koniecznych do wdrożenia Prawa przedsiębiorców. Same przepisy wprowadzające będą nowelizować ponad 200 ustaw” – powiedział wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

Prawo przedsiębiorców ma być z założenia centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia biznesu w Polsce i według projektodawców zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

“Dotychczasowa ustawa była nowelizowana już ponad 80 razy. Spełniła swoją rolę, ale przez ciągłe zmiany i to dokonywane w różnych latach, jej przepisy w wielu miejscach nie stanowią już spójnej całości. Potrzeba nam nowego, prostszego prawa, które uwolni polską przedsiębiorczość” – podkreślił wicepremier.

Oprócz Prawa przedsiębiorców do uzgodnień i konsultacji skierowane zostały jeszcze 3 ustawy:

•             Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,

•             Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców,

•             Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

W najbliższym czasie do uzgodnień i konsultacji zostanie także skierowana ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”. Przewidywany termin wejścia w życie Prawa przedsiębiorców to wrzesień 2017 r. – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju.

fot.: Pixabay