Cena maseczek pod kontrolą

Detal/Hurt

Cena maseczek pod kontrolą

Ministerstwo Rozwoju przygotowało rozporządzenie dotyczące maksymalnych marż za sprzedaż maseczek. Projekt resort skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które trwały do 4 maja.

Jak tłumaczy ministerstwo: „głównym celem jest ochrona konsumentów przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami rynkowymi, polegającymi na zawyżaniu ceny sprzedaży tych produktów w stosunku do cen sprzed okresu epidemii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa (dystrybutorzy, pośrednicy sprzedawcy) sprzedające maseczki, będą musiały uwzględnić ograniczenia cenowe.”

Przy sprzedaży hurtowej maksymalną marżą zaproponowaną w rozporządzeniu jest 8%. Marża przy sprzedaży detalicznej jest z kolei uzależniona od ceny hurtowej i waha się w przedziale 5-50%. Im wyższa kwota zapłacona w hurcie, tym marża okazuje się niższa.

Rozporządzenie ma wejść w życie po trzech dniach od dnia ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, money.pl

Foto: Pixabay