Czy od 2024 roku pracodawcy zapłacą składkę ZUS od całkowitego wynagrodzenia pracownika na umowie zlecenie?

Aktualności

Czy od 2024 roku pracodawcy zapłacą składkę ZUS od całkowitego wynagrodzenia pracownika na umowie zlecenie?

15 marca 2023

Rząd przedłożył Komisji Europejskiej zobowiązanie do wprowadzenia od 2024 roku przepisów zobowiązujących pracodawców do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od pełnego przychodu pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie.

Co roku do końca kwietnia, rządy państw członkowskich UE przekazują Komisji Europejskiej zaktualizowane Krajowe Programy Reform (KPR), które zawierają propozycje działań w obszarze m.in. rynku pracy. W dokumencie KPR na 2023/2024 rok rząd zobowiązuje się do wprowadzenia obowiązku objęcia składkami społecznymi całości przychodów pracownika zatrudnionego przez pracodawcę na umowie zleceniu.

Rząd tłumaczy, że chce zwiększyć ochronę socjalną osób pracujących w oparciu o umowy zlecenie, tak aby składki na ubezpieczenie społeczne były odprowadzane od całości osiąganych przychodów. Obecnie przepisy umożliwiają odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne przynajmniej od poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Jednocześnie w aktualizacji KPR nie znalazły się propozycje, które dotyczyłyby objęcia składkami także umów o dzieło.

źródło: infor.pl

Przeczytaj także: Czy kryzys klimatyczny pozbawi nas kawy?