Polski przedsiębiorca, to mężczyzna w wieku 41-50 lat. Ma wykształcenie średnie lub wyższe, pracuje od dwóch dekad. Ponad połowa z nich ma od dwóch do pięciu placówek handlowych. 18 procent z ogółu przebadanych planuje otwarcie kolejnego sklepu, zaś ponad połowa z deklarujących taki rozwój, chce wejść w system franczyzowy.

77 procent ankietowanych widzi w tym zalety, takie jak pewność dostaw, rozpoznawalna marka, wsparcie marketingowe, większa konkurencyjność. Po za wynikami demograficznymi określającymi profil polskich przedsiębiorców, badacze zapytali o ich obawy i wyzwania, jakie przed nimi stoją. Detaliści odczuwają obawy przed konkurencją ze strony dyskontów oraz średnich i dużych sklepów sieciowych. Boją się również zmian w prawie, dotyczących handlu. Ten czynnik, jako zagrożenie dla prowadzionej działalności wskazało 21,7 procent ankietowanych.

Wśród wyzwań ankietowani wymienili: naukę prowadzenia biznesu, koszty, obawę przed niepowodzeniem, brak wiedzy czy – wreszcie brak odpowiedniego sukcesora. 54,7 procent osób prowadzący biznes w handlu detalicznym chciałoby przekazać interes komuś z rodziny. Jednocześnie blisko jedna piąta boi się, że sukcesja zakończyłaby się niepowodzeniem.

Sukcesję w formie franczyzy uważają za bezpieczniejszą. Przedsiębiorcy są natomiast ambitni, nie chcą być osobami wykładającymi towar na półki. Chcą być niezależnymi detalistami. Te postawy chce wspierać Eurocash. W tym celu chce ich szkolić podczas rocznych kursów, a najlepszych kierować na studia w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo oferuje pakiet pakiet narzędzi wspierających edukację handlowców i sprzedaż.

Badania przeprowadziła Akademia Umiejętności Eurocash, która wraz z Polską Izbą Handlu zleciła przeprowadzenie ankietowanie rodzimych przedsiębiorców. Wyniki przedstawiono 25 września na konferencji w Warszawie i dzień później w Katowicach. Badanie „Profil polskiego przedsiębiorcy – właściciela sklepu detalicznego” zrealizowane zostało na zlecenie Akademii Umiejętności Eurocash oraz Polskiej Izby Handlu przez Keralla Research – Instytut Rozwiązań B2B.