Co mówią badania o skutkach promocji cydrów?

Aktualności

Co mówią badania o skutkach promocji cydrów?

Rozwój kategorii cydrów i związane z tym korzyści takie jak m.in. dodatkowe zagospodarowania 100 tys. ton jabłek, będą w pełni możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że cydr uzyska prawo do promocji i reklamy masowej. Polska Rada Winiarstwa, Związek Producentów Soków i Związek Sadowników RP wskazują, że oprócz korzyści gospodarczych, za cydrami mogą iść również pozytywne zmiany w strukturze spożycia alkoholi. Potwierdzają to przeprowadzone badania społeczne.

Cydr to lekki, niskoprocentowy napój alkoholowy powstały z soku jabłkowego poddanego fermentacji, doceniany przede wszystkim za swoje walory smakowe. Konsumenci postrzegają cydr, jako coś pośredniego między winem, a piwem. Z pierwszym łączy go podobny sposób produkcji, z drugim niska zawartość alkoholu. Z obydwoma natomiast, fakt, że niesie za sobą określone, wyraziste smaki. 

Jak wynika z badań społecznych przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Unii Producentów Soków, ze względu na wspomniany układ cech konsumenci widzą w cydrze zamiennik innych alkoholi . W pierwszej kolejności piwa smakowego (57% respondentów). W dalszej, również wina (53,9%) oraz drinków robionych na bazie wódki i innych dodatków (39,1%). Pokazuje to dobitnie, że w rezultacie działań reklamowych i popularyzacji cydrów mogłoby dojść do pozytywnych zmian w strukturze spożycia alkoholi, w ramach, której nastąpiłoby częściowe przejęcie przez cydr konsumentów pijących do tej pory wyłącznie piwo, wino i drinki na bazie wódki. To z kolei wpłynęłoby na zmniejszenie spożycia czystego alkoholu w społeczeństwie.

Przeprowadzone badania odnoszą się również do zjawiska alkoholizmu, na tej płaszczyźnie wskazując zalety cydru w stosunku do innych alkoholi. Najwyraźniej widać to w pytaniu dotyczącym powodów spożywania danych napojów alkoholowych. W przypadku cydru odnotowano najmniej odpowiedzi wskazujących na takie motywy, jak: „aby zapomnieć o problemach”, „aby złagodzić stres”, czyli typowych powodów, które można wiązać z uzależnieniem od alkoholu. Uzasadnienia podawane przez respondentów w odniesieniu do cydru, w porównaniu do innych alkoholi są zdecydowanie bardziej korzystne.

Warto odnotować, że na podstawie tych oraz innych dostępnych badań nie można jednoznacznie wskazać, że reklama cydru może zwiększyć ogólne spożycie alkoholu.

Obecną sytuację prawną cydrów komentuje Elżbieta Pawłowska, Dyrektor Biura Polskiej Rady Winiarstwa – Bez zmian w przepisach ustawy, które pozwoliłyby cydrom prowadzić działania reklamowe niemożliwa będzie popularyzacja tej kategorii produktowej i szerokie komunikowanie jej zalet, takich jak: niska zawartość alkoholu, naturalność i unikalny smak. Tym sam trudno będzie w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w cydrach. A jest on ogromny. Wsparcie przez państwo rozwoju rynku cydru będzie miało korzystny wpływ nie tylko na polską gospodarkę, ale będzie także długotrwale oddziaływać na poprawę sytuacji sadowników. Cydr to również szansa na pozytywną zmianę struktury spożycia alkoholi, w tym ograniczenie konsumpcji alkoholi mocnych.