Branża winiarska z nadzieją wita rok 2018

Aktualności

Branża winiarska z nadzieją wita rok 2018

W branży winiarskiej ogromne nadzieje pokładane są w pracach niedawno powołanego Zespołu  ds. Rozwoju Sektora Winiarskiego w Polsce oraz obietnicy premiera Mateusza  Morawieckiego odnośnie likwidacji podatku akcyzowego na cydr. Jak duże ma to znaczenie dla branży winiarskiej? Na co jeszcze liczy branża i przed jakimi wyzwaniami stoi?

Miniony rok przyniósł polskiej branży winiarskiej duży, bardzo istotny projekt – Zespół  ds. Rozwoju Sektora Winiarskiego w Polsce, powołany przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele urzędów centralnych wraz z organizacjami reprezentującymi branżę wspólnie analizują problemy i zgłaszane postulaty. Inicjatywa daje szansę wypracowania kompleksowych rozwiązań, tak bardzo dziś potrzebnych. Jednym z wyzwań jest problem rozbieżności w przepisach technologicznych i celnych oraz ustalenie jednoznacznych zasad klasyfikacji wyrobów. W tym celu niezbędna jest kooperacja Ministerstw: Rolnictwa i Finansów. Prace Zespołu stwarzają idealne warunki do merytorycznej dyskusji i rozwiązania problemu.

– Wierzymy, że 2018 r. przyniesie wiele pozytywnych zmian. W Nowy Rok spoglądamy z nadzieją. Ogłoszona, w październiku przez premiera Morawieckiego, informacja o obniżce podatku akcyzowego na cydr daje szanse rozwoju tego segmentu. Teraz czekamy na odpowiednią zmianę przepisów. Dodatkowo liczymy na szybkie wprowadzenie definicji „cydrów aromatyzowanych” do ustawy winiarskiej, co umożliwi rozpoczęcie w Polsce produkcji lubianych przez konsumentów cydrów o smakach innych niż jabłkowy – powiedziała Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Nowy Rok w branży winiarskiej zapowiada się bardzo pracowicie. Wprowadzanie nowych, często innowacyjnych produktów, odświeżanie dotychczasowych opakowań, zdobywanie nowych rynków zagranicznych – to tylko niektóre wyzwania, z którymi zmierzą się producenci w najbliższych miesiącach. Wielu z nich z nadzieją patrzy w przyszłość, szczególnie pod kątem obniżki podatku akcyzowego na cydr, która bez wątpienia okazałaby się zbawienna dla rozwoju tej kategorii. Podobnie jak wprowadzenie definicji „cydrów aromatyzowanych” do ustawy winiarskiej.