Branża drobiarska korzysta na ASF

Aktualności

Branża drobiarska korzysta na ASF

Eksperci Credit Agricole podtrzymują swój scenariusz, zgodnie z którym silny wzrost światowych cen wieprzowiny ze względu na znaczące straty pogłowiu świń w Azji Południowo-Wschodniej będzie oddziaływał w kierunku zwiększenia światowego popytu na inne gatunki mięsa, w szczególności drób.

Czynnikiem negatywnym dla polskiego eksportu drobiu do Chin jest powrót amerykańskich eksporterów na chiński rynek. Niemniej analitycy uważają, że ze względu na skalę deficytu mięsa w tym kraju zwiększona konkurencja ze strony USA będzie miała jedynie ograniczony negatywny wpływ na perspektywy polskiego eksportu. W konsekwencji podtrzymują oceną, zgodnie z którą cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w wyraźnym trendzie wzrostowym.

W okresie I-VIII 2019 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 11,3% rok do roku wobec wzrostu o 23,8% w analogicznym okresie 2018 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Wielkiej Brytanii, Chin oraz RPA. Tym samym Chiny awansowały na 14. miejsce w strukturze polskiego eksportu drobiu wobec 35. miejsca w analogicznym okresie 2018 r. Stanowi to wsparcie dla scenariusza zakładającego silne zwiększenie polskiego eksportu drobiu do krajów Azji Południowo-Wschodniej ze względu na pogłębiający się w nich deficyt mięsa będący skutkiem ASF.

Uwzględniając sytuację na światowym oraz krajowym rynku drobiu eksperci Credit Agricole prognozują, że cena skupu drobiu wyniesie 3,90 zł/kg na koniec 2020 r.

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen jaj, które powróciły w okolice poziomów zgodnych ze średnią wieloletnią. Wyższe ceny są efektem ograniczenia produkcji w reakcji na jej relatywnie niską opłacalność w poprzednich kwartałach. Dane nt. wstawień kur niosek wskazują, że kolejne kwartały mogą przynieść pogłębienie spadku produkcji jaj, co będzie oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu cen. Analitycy uważają, że osiągną one swoje maksimum lokalne w I połowie 2020 r.

W okresie I-VIII 2019 r. wartość polskiego eksportu jaj wzrosła o 4,7% rok do roku wobec spadku o 3,2% w analogicznym okresie 2018 r. Cena skupu jaj klasy M na koniec października 2019 r. wyniosła 35,80 zł/100 sztuk (+20,5% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,19 zł/kg (-4,8% r/r). W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 30,04 wobec 23,73 przed rokiem. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozuje się, że cena skupu jaj klasy M wyniesie ok. 32 zł/100 sztuk na koniec 2020 r.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay