Blisko 90% Polaków podczas zakupów spożywczych nie nosi rękawiczek ochronnych

Detal/Hurt

Blisko 90% Polaków podczas zakupów spożywczych nie nosi rękawiczek ochronnych

10 listopada 2020

Z badania postaw konsumenckich wynika, że we wrześniu i w październiku br. blisko 90% Polaków nie nosiło rękawiczek ochronnych podczas zakupów spożywczych. Prawie połowa z tych osób nie bała się zakażenia koronawirusem.

Według badania UCE Research, wykonanego dla Hiper-Com Poland i Grupy AdRetail, w ostatnich dwóch miesiącach pandemii aż 88,3 proc. Polaków nie nosiło w sklepach rękawiczek ochronnych podczas robienia zakupów spożywczych. Tylko 10 proc. respondentów stwierdziło, że je zakładało. – Podejście to może wynikać z niewygody użytkowania, ogólnego braku zdyscyplinowania i złych nawyków jeszcze sprzed pandemii – mówi Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland.

Osoby z tej grupy, które nosiły rękawiczki, głównie robiły to z obawy przed zakażeniem się – 70,6%. Natomiast chęć uniknięcia ewentualnego zarażenia innych konsumentów była wskazywana jedynie przez 10,2% badanych. 7,3% Polaków przyznało, że praktykowało to z powodu ustawowego obowiązku. 2,9% respondentów wskazało na przyzwyczajenie nabyte w trakcie wiosennej fali pandemii. 6,6% ankietowanych nie potrafiło podać konkretnych przyczyn.

– Rękawiczki w sklepach spożywczych noszą przede wszystkim osoby najbardziej ostrożne i obawiające się o własne zdrowie. Troska o innych, jako kluczowa przesłanka, niestety nie pozostaje w świadomości większości ludzi – komentuje dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, członek Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Natomiast osoby, które deklarowały, że nie noszą rękawiczek, głównie nie bały się zakażenia. Tak wyjaśniało 45,8% z tej grupy. Ankietowani mówili ponadto, że w zasadzie nie ma ustawowego obowiązku – 13,4%. Niektórzy argumentowali, że nie praktykują tego, bo inni też tego nie robią – 11,7%. Z kolei 9,5% badanych przyznało, że zapomina o tym. 6,4% respondentów skarżyło się, że w sklepach brakuje darmowych rękawiczek. 10,6% konsumentów nie miało zdania w tym zakresie.

Zebrane dane pokazują także, że zarówno noszący rękawiczki, jak i niestosujący ich Polacy podejmują wątek ustawowego obowiązku. – W mojej ocenie, to ewidentnie pokazuje, że konsumenci tak naprawdę sami nie wiedzą, czy on rzeczywiście istnieje – przekonuje Karol Kamiński z Grupy AdRetail.

Jak przypomina Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zgodnie  § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku, osoby przebywające m.in. w placówkach handlowych są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Zwolnione z tego obowiązku są oczywiście osoby, którym stan zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwala się do niego zastosować. Jednak okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.