Alkohol i papierosy będą droższe. Ustawa trafiła do Prezydenta

Alkohol i papierosy będą droższe. Ustawa trafiła do Prezydenta

03 grudnia 2021

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol wzrosną o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie ze 100% do 105%. Przepisy przewidują także podwyższanie ceny alkoholu o 5% każdego roku oraz papierosów i innych wyrobów (tytoniu, wyrobów nowatorskich itp.) o 10%.

Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące ustawy o podwyżce akcyzy na alkohol. Choć Izba Wyższa parlamentu uznała, że ustawa jest niekonstytucyjna w trzech wymiarach:

  1. „budzą zasadnicze zastrzeżenia w świetle zasady równości podatkowej” ponieważ wykluczają z podwyżki napoje fermentowane w postaci cydru i perry objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 proc.
  2. „vacatio legis jest zbyt krótkie” bo ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.
  3. Zdaniem Senatu poprawki uzupełniające jego treść o nowelizację ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, co zdaniem Senatu wykracza poza zakres projektu ustawy skierowanego do Sejmu przez Radę Ministrów.

Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta. Wówczas zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.