ALDI walczy z plastikiem

Detal/Hurt

ALDI walczy z plastikiem

24 lipca 2020

Z oferty ALDI znikną jednorazowe produkty powstałe z tworzyw sztucznych, takie jak np. talerze, sztućce, kubki i słomki. Sieć zapowiada też, że do końca 2020 roku wszystkie rodzaje opakowań dla produktów marek własnych będą wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a do końca 2025 r. wszystkie opakowania artykułów marek własnych będą nadawać się do recyklingu. Dzięki już podjętym działaniom tylko w 2019 r. ALDI udało się oszczędzić około 369 ton tworzyw sztucznych.

Coraz więcej klientów zwraca uwagę na wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo oraz uwzględnia to kryterium w trakcie zakupów. Oprócz jakości i bezpieczeństwa produktów klienci w coraz większym stopniu zwracają bowiem uwagę na kwestie związane ze sposobem pakowania produktów. Właśnie dlatego celem całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord jest zdecydowane zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych będących w obiegu.

Dbałość o środowisko i konsekwentne dążenie do redukcji plastiku przejawia się m.in. w wycofaniu jednorazowych toreb zakupowych i zastąpieniu ich torbami wielokrotnego użytku. Już teraz torby jednorazowe zostały usunięte ze wszystkich sklepów w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Polsce.

ALDI zapowiada także wprowadzenie wielorazowych siatek na warzywa i owoce we wszystkich sklepach spółek ALDI.  Sieć podjęła również decyzję, że do 2023 roku wszystkie ekologiczne owoce i warzywa nie będą w ogóle pakowane lub będą posiadały opakowania przyjazne dla środowiska, tym samy wyeliminowane zostaną tzw. reklamówki „zrywki”. Dzięki temu zużycie plastiku zostanie zredukowane do minimum. Już teraz w Niemczech prowadzony jest specjalny program pilotażowy, gdzie testowane są nowe, bardziej zrównoważone opakowania na warzywa i owoce. Nowe woreczki powstają m.in. z odpadów z produkcji cukru trzcinowego i dzięki temu w 100% nadają się do recyklingu.

– Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI i stanowią jeden z głównych elementów systemu wartości całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Wierzymy, że wcielając je w życie przyczyniamy się do kształtowania postaw i przyjaznego otoczenia dla przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego, ograniczenie ilości opakowań oraz zwiększenie udziału opakowań nadających się do recyklingu to działania, które znalazły się  na naszej liście priorytetów. W ich wdrażaniu działamy zgodnie z zasadą „Ograniczenie. Ponowne wykorzystanie. Recykling”  – wyjaśnia Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i CR ALDI Polska.