Akcyza od e-papierosów

Aktualności

Akcyza od e-papierosów

Sejm uchwalił we wtorek w nocy bez poprawek rządową nowelizację ustawy o akcyzie wprowadzającą podatek na płyn do e-papierosów i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe. W głosowaniu wzięło udział 438 posłów, za nowelizacją opowiedziało się 254 posłów, przeciw było 177, a 7 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. W toku wcześniejszych prac sejmowych oraz w odpowiedzi na obawy zgłaszane przez producentów płynów do elektronicznych papierosów, Komisja Finansów Publicznych oraz Ministerstwo Finansów wprowadziły kilka zmian w projekcie ustawy. Stawka akcyzy na liquidy została obniżona z 0,70 zł/ml do 0,50 zł/ml płynu. Ponadto, przez cały 2018 rok będzie obowiązywać tzw. zerowa stawka podatku. Aktualnie proponowana przez Ministerstwo Finansów akcyza na płyny do e-papierosów w wysokości 0,50 zł/ml (500 zł/l) oraz 300 zł/kg na wyroby nowatorskie ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów podaje, że celem projektu ustawy o podatku akcyzowym jest m.in. zagwarantowanie równego traktowania podatkowego przedsiębiorców działających w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz podmiotów z branży papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Producenci wskazują jednak na dużą dysproporcję w wysokości planowanej stawki akcyzy na płyny do elektronicznych papierosów w stosunku do podatku na wyroby nowatorskie. Jak wylicza Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców, aktualnie podatek na liquidy jest ponad dwa razy wyższy od stawki na wyroby nowatorskie. Planowany podatek na płyn do elektronicznych papierosów stanowi 30 proc. ceny finalnego produktu, a dla wyrobów nowatorskich produkowanych przez międzynarodowy koncern zaledwie 10proc.

Zakładane wpływy do budżetu państwa z tytułu nowego podatku wynoszą 75 mln złotych. Jednak Ministerstwo Finansów przekonuje, że ustawa o podatku akcyzowym nie ma celu fiskalnego, ale ma zadanie regulacyjne, zwiększające kontrolę obrotu liquidów oraz wyrobów nowatorskich na rynku. Planowane wpływy do budżetu stanowią zaledwie 0,4 proc. przychodów akcyzowych od papierosów tradycyjnych (18,5 mld zł).

Taka zmiana ma przynieść pozytywne rezultaty. Wśród nich branża e-papierosowa wymienia m.in.: dalszy rozwój małych i średnich polskich przedsiębiorców, zahamowanie powstania szarej strefy, co pozwoli na osiągnięcie zakładanych wpływów z akcyzy do budżetu państwa, większą akceptację stopniowego wzrostu cen przez konsumentów oraz łatwiejszy dostęp do wyrobów obarczonych mniejszym, w stosunku do tradycyjnych papierosów, ryzykiem negatywnego oddziaływania na zdrowie.

Foto: Pixabay