Akademia Umiejętności Eurocash włącza się w działania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Aktualności

Akademia Umiejętności Eurocash włącza się w działania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Już po raz czwarty pod hasłem #DiscoverYourTalent (Odkryj swój talent) Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. W tym roku do inicjatywy KE przyłączyła się Akademia Umiejętności Eurocash, która zaprasza uczniów techników i szkół branżowych, kształcących się na kierunku „sprzedawca” i „technik sprzedawca”, na serię spotkań w całym kraju. Działanie Akademii to odpowiedź na wyzwania polskiego rynku pracy, na którym według danych GUS zapotrzebowanie na pracowników w handlu w ciągu  najbliższych trzech lat wyniesie nawet 415 tys. osób.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to kampania prowadzona przez Komisję Europejską, promująca kształcenie i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Do udziału w niej zaproszeni są organizatorzy kształcenia zawodowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, organizacje biznesowe, związki zawodowe, a także pracodawcy. Do tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych włączyło się aż 45 krajów z Unii Europejskiej i spoza niej, w których zostanie zorganizowanych łącznie 1138 różnych wydarzeń, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym.