100 lat „Społem” PSS w Zamościu

Aktualności

100 lat „Społem” PSS w Zamościu

04 listopada 2019

Gala Jubileuszowa wieńcząca obchody 100-lecia funkcjonowania Spółdzielni odbyła się 12 października. Uczestnikami gali byli pracownicy i członkowie „Jubilatki” w obecności przedstawicieli władz – gminy, miasta i powiatu zamojskiego oraz wojewody lubelskiego i urzędu marszałkowskiego w Lublinie. Wśród gości znalazła się liczna grupa Prezesów Spółdzielni „Społem” z ponad 20 miast z całej Polski oraz Prezesi Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Społem” w Warszawie. Nie zabrakło również przedstawicieli firm – partnerów biznesowych Spółdzielni.

Wręczone zostały następujące odznaczenia państwowe : Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznano 17 osobom, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznano 5 osobom, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznano 3 osobom. Wręczono również odznaczenia spółdzielcze: Odznakę „Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego” przyznaną przez Zarząd Kraj owej Rady Spółdzielczej w Warszawie dla 17 osób oraz Honorową odznakę „Zasłużony dla Społem” przyznaną przez Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie dla 20 osób. Spółdzielnia – Jubilatka została wyróżniona najwyższym odznaczeniem spółdzielczym „Złoty Laur Spółdzielczości” przyznanym przez Kapitułę Nagród Krajowej Rady Spółdzielczej. Spółdzielni przyznano również Odznaczenie „Symbol Spółdzielczości 2019″ przez Kapitułę Monitora Biznesu gazety „Rzeczpospolita”

Zalążki Spółdzielni powstały jesienią 1918 r. W styczniu 1919 r. Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców „Robotnik” zostaje oficjalnie zarejestrowane w sądzie w Zamościu. „Robotnik” rozpoczął swoją działalność od jednego sklepu w lokalu Straży Pożarnej. W 1924 r. uruchomiono pierwszą ręczną piekarnię. W1928 r. wybudowano pierwszą mechaniczną piekarnię, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego przy ulicy Sienkiewicza. Spółdzielnia przetrwała wszystkie przemiany ustrojowe i gospodarcze, jakie dokonywały się w poszczególnych dekadach historii Polski. Pozytywne zmiany dla Spółdzielczości wprowadziła nowa ustawa „Prawo Spółdzielcze” w 1982 r. dając spółdzielniom samodzielność, samorządność i samofinansowanie. 1 stycznia 1983 r. powstaje samodzielna Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu i rozpoczyna się korzystny okres dla jej rozwoju gospodarczego. Szczególnie ważne ale i bardzo trudne były lata 90. Spółdzielnia stanęła przed nowym wyzwaniem – ogromną konkurencją marketów z kapitałem zagranicznym. Przełomem w rozwoju Spółdzielni był rok 2004, w którym wdrożono wiele zmian organizacyjnych, kadrowych, oraz wyznaczono nowe kierunki inwestowania. Dzisiejsza Spółdzielnia – to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma, z dużym udziałem na rynku lokalnym, przyjazna pracownikom i klientom. Główny profil działalności, to handel w sklepach ogólnospożywczych, który tworzy 17 sklepów w Zamościu i 2 w Tomaszowie Lubelskim. Funkcjonuje też 1 sklep przemysłowy „NELA”. W roku jubileuszu Spółdzielnia zrzesza 342 członków i zatrudnia 370 pracowników. Rosnący poziom przychodów spowodował, że Spółdzielnia zajmuje 1 miejsce w województwie i 14 miejsce w kraju w Rankingu Spółdzielni „Społem”