Jesteś tutaj

Advertisement

Nowe zasady w sprawie kontroli podatkowej podmiotów zagranicznych

Ordynacja podatkowa zostanie uzupełniona o zapisy, które ułatwią kontrolowanie zakładów podmiotów zagranicznych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, obecne regulacje często nie pozwalają na sprawne wszczęcie kontroli wobec podatników niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce. Problemy dotyczą przypadków, gdy dany zakład nie ma formy prawnej, a w konsekwencji  – swojej reprezentacji na terenie Polski. W efekcie organy kontroli podatkowej mają kłopot ze sprawdzaniem opodatkowania działalności takiej firmy. Ministerstwo planuje wprowadzić do Ordynacji podatkowej przepis umożliwiający (w sytuacji, kiedy kontrola dotyczy zakładu podmiotu zagranicznego) okazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i legitymacji służbowej osobie, która kieruje, nadzoruje bądź faktycznie reprezentuje działalność prowadzoną na terenie Polski.

Podobne artykuły

W połowie roku polskie regulacje zostaną dostosowane do nowych unijnych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis. W efekcie zmianie ulegnie m.in. rozporządzenie ws. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy i przyznawania środków  na podjęcie działalności gospodarczej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające obecne przepisy dotyczące oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Modyfikacje odnoszą się do wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego oraz wyrobów spirytusowych. 

X