wydatki

W 2018 r. Polacy wydadzą na prezenty o prawie 14% więcej niż przed rokiem. Ze względu na obniżkę cen niektórych produktów potrzebnych do przygotowania wigilijnej wieczerzy trochę mniej klienci wydadzą na asortyment spożywczy – wynika z badania przeprowadzonego przez Open Finance na podstawie faktycznych wydatków Polaków.

Z raportu „Zakupy przyszłości. Retail 2030” przygotowanego przez CBRE wynika, że wydatki konsumentów będą systematycznie wzrastały. W ciągu najbliższych pięciu lat przewidywany jest roczny wzrost średnio o 3%. Coraz większego znaczenia będą nabierały nowe technologie, dogodna lokalizacja placówek oraz zmieniające się potrzeby klientów.

Główny Urząd Statystyczny podsumował wydatki Polaków w ubiegłym roku. Sukcesywnie wydawane jest coraz więcej pieniędzy. W 2017 r. zanotowano wzrost o 6,7% w stosunku do 2016 r. Zwiększyły się wydatki na żywność, napoje bezalkoholowe, alkohol i papierosy.

W I kwartale 2018 r. polską granicę przekroczyło 38,3 mln cudzoziemców. W tym czasie wsparli oni polską gospodarkę wyższą kwotą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość zakupionych towarów i usług była wyższa o 1,8 proc., kształtując się na poziomie 9,5 mld zł.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w marcu 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, motoryzacyjnej, finansowej i telekomunikacyjnej. Wzrost wydatków reklamowych w branży handlowej wskazuje na reakcję marek na zakaz handlu w niedziele.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jedną czwartą (24 proc.) miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwie domowym pochłaniają zakupy żywności i napojów bezalkoholowych. 

X

Przeczytaj również