Polska Izba Mleka

Hochland Polska, jeden z czołowych producentów sera, członek Polskiej Izby Mleka, od lat promuje polskie mleko i produkty nabiałowe. Najlepszą wizytówką tej aktywności są produkty firmy Hochland Polska – z mleka pochodzącego od lokalnych dostawców. 

W dniach 7-11 października odbywały się targi Anuga 2017, Polska Izba Mleka zorganizowała udział 7 przedsiębiorstw z branży mleczarskiej w ramach wspólnego stoiska.

Według danych GUS przeciętny Polak wypił w poprzednim roku 222 litry mleka. Żeby jeszcze zwiększyć te liczbę Polska Izba Mleka zorganizowała kampanie „Bądź świadomy – kupuj polskie”, sfinansowaną z Funduszu Promocji Mleka.

Polska Izba Mleka zorganizowała warsztaty „Nowoczesne formy promocji produktów nabiałowych – foodmarketing w praktyce”, w których wzięli udział pracownicy marketingu przedsiębiorstw mleczarskich. 

Producent serów topionych i twarogowych dołączył do producentów zrzeszonych w Polskiej Izby Mleka – Jest nam niezmiernie miło, że kolejna firma z ogromnym doświadczeniem na rynku mleczarskim zdecydowała się do nas dołączyć – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskie Izby Mleka. 

Pod listem do europosłów podpisało się 11 organizacji reprezentujących różne branże, w tym EDA – Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie. W sprawę zaangażowała się również Polska Izba Mleka. Interwencja PIM dotyczy głosowania w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na lata 2021 – 2030. Istotnym dla mleczarstwa punktem znajdującym się w zapisie dokumentu jest ten o dezagregacji. 

Polska jest piątym producentem mleka w Unii Europejskiej. W 2015 r. funkcjonowało w naszym kraju 177 przedsiębiorstw mleczarskich, z czego 70% stanowiły spółdzielnie. Wśród tych przedsiębiorstw dominują małe i średnie podmioty.

Strony

X