KAS

Funkcjonariusze pomorskiej KAS i CBŚP z Gdańska zatrzymali kontener, w którym ukryto ponad 3 mln nielegalnych papierosów. Warta ok. 2,3 mln zł kontrabanda była ukryta w specjalnie spreparowanych deskach. Strata Skarbu Państwa wyniosłaby prawie 4 mln zł. Nielegalny towar przypłynął z Rosji.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białej Podlaskiej, wspólnie z Policją z Siedlec, ujawnili nielegalną produkcję krajanki tytoniowej. Zabezpieczono 1,2 tony suszu tytoniowego oraz 127 kg gotowej krajanki tytoniowej – z takiej ilości można wyprodukować ponad 1,3 mln sztuk papierosów. Straty skarbu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosłyby ponad 800 tys. zł.

Foto: KAS

Białostocka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zlikwidowała bimbrownię na terenie jednego z gospodarstw w gminie Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim. Zabezpieczono blisko 500 l nielegalnego alkoholu, ponad 4,7 tys. l tzw. zacieru oraz aparaturę i półprodukty do wytwarzania bimbru.

Przemyt ponad 430 tys. paczek papierosów uniemożliwili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Koroszczynie. Nielegalny towar o wartości rynkowej ponad 6 mln zł był ukryty w ciężarówce.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy CBŚP i KAS w ostatnim czasie przeprowadzono dwie akcje ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej. Policjanci CBŚP razem z IAS w Gdańsku przejęli kontener wypełniony prawie 15 mln papierosów o wartości ok. 11 mln zł. Koleją akcję CBŚP przeprowadziło wspólnie z łódzkim UCS, podczas której zlikwidowano magazyn z nielegalnym tytoniem i zabezpieczono ponad 20 ton suszu tytoniowego i tytoniu.

Ponad 3,6 mln sztuk papierosów bez akcyzy nie trafi na rynek dzięki współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Wartość zabezpieczonego towaru to prawie 2,5 mln zł. Gdyby trafił on do obrotu handlowego, straty Skarbu Państwa wyniosłyby blisko 2 mln zł.

Trwają prace nad zmianą kodeksu karnego skarbowego. Krajowa Administracja Skarbowa, straż miejska lub Państwowa Inspekcja Handlowa przy stwierdzeniu sprzedaży alkoholu poza kasą fiskalną automatycznie będzie mogła odbierać koncesję detalistom.

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

X