Udaremniono przewóz 20 ton suszu tytoniowego

Aktualności

Udaremniono przewóz 20 ton suszu tytoniowego

Lubuska i dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryły ponad 20 ton suszu tytoniowego. Transport nie był zgłoszony w Systemie Rejestracji i Monitorowania Przewozu Towarów (SENT).

Dzięki współpracy lubuskiej i dolnośląskiej KAS zatrzymano w okolicach Żar (woj. lubuskie) transport ponad 20 ton suszu tytoniowego w postaci sprasowanych i nieodżyłowanych liści. Kierujący pojazdem twierdził, że towar przewozi z Niemiec na Litwę, z dokumentów wynikało że na Łotwę. Wartość rynkowa towaru to ponad 160 tys. zł. Zatrzymany transport nie posiadał numeru referencyjnego SENT, nie był wyposażony w obowiązkowy geolokalizator, który pozwala śledzić trasę przejazdu dostawy.

Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 10 mln zł z tytułu podatku akcyzowego oraz ponad 800 tys. zł z tytułu podatku VAT. Przewoźnikowi grozi sankcja w wysokości 20 tys. zł, kierowca został ukarany mandatem karnym wysokości 7,5 tys. zł.

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy wszczął postępowanie o naruszenie zapisów ustawy o SENT.

Źródło: gov.pl

Foto: Pixabay