CSR

„Raport zrównoważonego rozwoju. Nasz wkład w realizację Agendy 2030” Kompanii Piwowarskiej został wyróżniony w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Raporty Społeczne”. Jury doceniło przystępną, skrótową formę zawierającą kluczowe informacje, walor edukacyjny oraz odważne zmierzenie się z trudnym tematem oddziaływania na otoczenie. To jedyne tegoroczne wyróżnienie dla zgłoszonych raportów społecznych.

Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej, które firma prezentuje w swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2018 r.

Centrum Handlowe Turawa Park, zarządzane przez spółkę BNP Paribas Real Estate Poland, postanowiło wykorzystać atuty swojej lokalizacji i wyjść do klientów z cykliczną inicjatywą, która nie tylko promuje sportowy tryb życia, ale przyczynia się do wsparcia osób potrzebujących, dlatego w ostatnią sobotę czerwca zorganizowało 7. edycję swojego flagowego wydarzenia – Charytatywnego Rajdu Rowerowego, w którym kolejny raz padł rekord uczestników.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla lokalnej społeczności, która aktywnie działa na rzecz najbliższej okolicy. Termin przyjmowania zgłoszeń do V edycji został przedłużony do 28 listopada 2018 r. To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.

W opublikowanym raporcie Citizenship Report za rok 2018 P&G wskazuje na działania, które przeprowadził ostatnio, jako motor napędowy wysiłków na rzecz dobra i rozwoju. Spółka Procter & Gamble dopisuje kolejne rozdziały do swojej historii pozytywnego oddziaływania na świat.

W ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Galeria Łomianki otworzyła swoje drzwi dla Stowarzyszenia Mierz Wysoko i wraz z nim organizuje wyjątkową akcję organizowania rowerów dla potrzebujących dzieci i młodzieży. 29 września odbędzie się Otwarty Warsztat Rowerowy, w ramach którego przeprowadzona zostanie zbiórka sprzętu z myślą o tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na własne „dwa kółka”.

Opublikowany raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2017 potwierdza uzyskanie przez PepsiCo znaczących postępów w realizacji celów w każdym z trzech wiodących obszarów tematycznych strategii spółki – Produkty, Planeta, Ludzie. W tym samym okresie dla swoich akcjonariuszy PepsiCo wygenerowało zyski na poziomie 6,5 mld dolarów.

7 sierpnia 2018 r po raz kolejny na Rynku Hurtowym w Broniszach odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Na krwiodawców będzie czekał Ambulans Stacji Krwiodawstwa.

Prowadzenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest już wśród przedsiębiorstw praktyką powszechną. Dotyczy to również centrów handlowych, które chcą być dla swoich klientów czymś więcej niż tylko przestrzenią zakupową. Szczególną grupę stanowią mniejsze obiekty o lokalnym charakterze, które jeszcze silniej oddziałują na okoliczne społeczności. W tym przypadku zbudowanie „dobrego sąsiedztwa” jest wyjątkowo istotne. Jaki przepis na CSR ma Galeria Łomianki?

Spółka Procter & Gamble, poprzez współpracę z wybitnymi postaciami ze świata mediów i rozrywki – Queen Latifah i Katie Couric, zwiększyła swoje zaangażowanie we wspieranie idei równości płci poprzez podjęcie szeregu nowych działań, zobowiązań i partnerstw mających na celu podniesienie różnorodności w całym łańcuchu dostaw branży kreatywnej. Celem jest osiągnięcie wierniejszego i bardziej pozytywnego przedstawiania kobiet w reklamie i mediach oraz wspieranie idei rozwoju i dobra społecznego.

Strony

X

Przeczytaj również