branża handlowa

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w październiku 2018 r. wzrosły o 6,4% rok do roku, po wzroście o 3,2% we wrześniu. Natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku zwiększyła się o 15,8% w stosunku rocznym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 11,6% – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w czerwcu 2018 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa utrzymuje się na pierwszym miejscu z niezmienionym wynikiem, natomiast zmniejszyły się znacznie budżety motoryzacji i farmacji.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w maju 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, motoryzacyjnej, finansowej i telekomunikacyjnej. Nadal na czele zestawienia znajduje się branża handlowa, w której utrzymuje się wysoki budżet przeznaczany na reklamy w mediach tradycyjnych.

X