Jesteś tutaj

Producenci

Rok 2018 to dynamiczne inwestycje w zakładzie produkcyjnym Hochland Polska w Węgrowie. Obecnie Hochland opracowuje plan, na który składają się m.in. liczne inwestycje oraz działania zmierzające do podniesienia świadomości i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych przez pracowników, partnerów handlowych, społeczność lokalną i konsumentów.

W ostatnich kwartałach można zaobserwować rosnące zatory na poszczególnych odcinkach łańcucha dostaw polskiego sektora drobiarskiego, co wynika z wysokiego stopnia wykorzystania jego mocy wytwórczych. W efekcie produkcja drobiu w Polsce rośnie wyraźnie wolniej niż polski eksport, co oddziałuje w kierunku wzrostu cen. Potwierdzają to wyższe ceny uzyskiwane przez polskich eksporterów. W lipcu średnie ceny brojlerów w Polsce wyrażone w euro były bowiem o 26% niższe od średniej unijnej wobec 29% w lipcu ub. r. W efekcie tego cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w łagodnym trendzie wzrostowym.

Według raportu Nielsena, wartość rynku substytutów produktów żywieniowych pochodzenia zwierzęcego szacuje się na 3,7 mld USD. Rynek ten notuje również wysokie wzrosty sprzedaży przekraczające 20%.

We wrześniu 2018 r. mija 5 lat od momentu rozpoczęcia w Polsce działalności przez spółkę Velvet CARE. Firma powstała w wyniku przejęcia od spółki Kimberly Clark, która w 2013 r. wycofała się z rynku środkowoeuropejskiego. Kapitał początkowy nowej firmy stanowiły znana marka Velvet, papiernia w Kluczach (woj. małopolskie) o historii sięgającej 1897 r., doświadczony zarząd i pracownicy. To były czynniki, które do inwestowania zachęciły wówczas fundusz Avallon.

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 zmniejszy się do 2062,7 mln t wobec 2092,1 mln t w sezonie 2017/2018 co oznacza spadek o 1,4%. Jej obniżenie wynikać będzie z mniejszych zbiorów pszenicy (-5,5%) i jęczmienia (-3,8%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory kukurydzy (+1,9%). Niższa produkcja pszenicy oraz jęczmienia będzie wynikać głównie z ich mniejszych zbiorów w Rosji i w UE ze względu na suszę.

Grupa AMBRA opublikowała raport za rok obrotowy 2017/2018. Rok ten był okresem przyspieszonej realizacji głównych projektów rozwojowych Grupy AMBRA: nowych win i rozwoju sieci sklepów. Rekordowe zyski i niskie zadłużenie pozwoliły również na podwyższenie dywidendy.

Tegoroczna susza może mieć przełożenie na cenę mąki. Wprowadzanie nowych odmian powoduje, że rynek rozwija się, chociaż najpopularniejszym rodzajem nadal pozostaje klasyczna mąka pszenna. Ze względu na zmieniające się upodobania klientów firmy coraz częściej rozszerzają swoje portfolia produktowe.

Spożycie jaj na krajowym rynku spada. Według danych GUS jest najniższe od 1980 r. Brak popytu na rodzimym rynku producenci jaj wynagradzają sobie wzrostem eksportu na rynki Europy zachodniej. Pomaga w tym ubiegłoroczna afera z fipronilem, wykrytym w wyrobach firm z Belgii, Holandii czy Francji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że makaron z zupek typu instant powinien podlegać wyższej stawce celnej. Makaron powinien być traktowany jako produkt suszony.

Rynek papieru toaletowego przechodzi dynamiczne zmiany. Wzrost w stosunku rocznym wynosi około 7%. Ewoluują także preferencje klientów, coraz większą wagę przywiązują do jakości wybieranego produktu.

Strony

X