Jesteś tutaj

Gospodarka

Sprzedaż detaliczna  w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem o 4,0% (wobec wzrostu o 6,7% w kwietniu 2017 r.). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było niższe niż w poprzednich  miesiącach 2018 r. W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 5,9%.

Tylko 11,8 proc. Polaków rozważa wyjazd za granicę w celach zarobkowych – wynika z ósmej edycji raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service. Wśród głównych kierunków emigracji wymieniane są Niemcy oraz Holandia.

Na skutek przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i Prawa celnego wprowadzono zerową akcyzę na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczone do silników spalinowych. Zmiana prawa może szczególnie zainteresować firmy handlowe, zwłaszcza wobec wzrostu cen benzyny na stacjach.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury gospodarczej w kraju w maju 2018 r. Lepsze wskaźniki odnotowano w przypadku handlu hurtowego niż detalicznego.

Polska Rada Biznesu opublikowała raport „Przedsiębiorca odczarowany. Kim są twórcy polskiej gospodarki?”. Ukazano w nim obraz polskiego przedsiębiorcy, podkreślając jakie zmiany zaszły w nim na przestrzeni lat.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2018 r. Odnotowano wzrost w obydwu kategoriach w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zwyczaje żywieniowe populacji konkretnych krajów mają znaczący wpływ na emisję dwutlenku węgla. Z badania uwzględniającego 130 krajów wynika, że wysokie spożycie mięsa zwiększa negatywne oddziaływanie na środowisko.

W krajach Unii Europejskiej poziom zbierania butelek PET do ponownego odzysku różni się dość znacznie, np. w Belgii jest to aż 86%, podczas gdy w Bułgarii zaledwie 14%. W Polsce wprowadza się na rynek 200 000 ton PET w postaci butelek. Z tego do ponownego przetworzenia odzyskuje się około 80 000 ton, czyli 40%.

Z najnowszej analizy 123 europejskich rynków nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych sporządzonej przez Cushman & Wakefield wynika, że są one w późnej fazie cyklu. Atrakcyjną ofertę dla inwestorów mają obecnie Irlandia, Hiszpania i Portugalia.

Całkowite obroty sklepów małoformatowych wzrosły o 2,4% w stosunku do kwietnia 2017 r., jednak już w porównaniu z marcem zmniejszyły się o 4,7%.

Strony

X

Przeczytaj również